Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

I SA 2528/93 - Wyrok NSA z 1995-01-26

Decyzje administracyjne o ustaleniu opłaty adiacenckiej /art. 44 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości - Dz.U. 1991 nr 30...
listopada 1993 r. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji...

SA/Ł 66-67/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-04-19

i źródeł finansowania, informacji o wysokości odszkodowań za grunty, które przeszły na własność gminy, informacji o wysokości opłat adiacenckich obciążających poszczególne...
urządzeń technicznych planowanych do budowy, terminów ich wybudowania oraz źródła finansowania, a także podanie informacji o wysokości opłat adiacenckich obciążających...