Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1402/10 - Wyrok NSA z 2011-08-10

Mieszkaniowej 'R.' w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla...
[...] listopada 2009 r. nr [...] wraz z decyzją organu pierwszej instancji w przedmiocie opłaty adiacenckiej., Wyrok został wydany w następujących okolicznościach...

I OSK 1276/10 - Wyrok NSA z 2011-07-05

Mieszkaniowej '[...]' w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla...
opłaty adiacenckiej., Wyrok został wydany w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:, Na Spółdzielnię Mieszkaniową '[...]' w B., decyzją z dnia...

I OSK 833/10 - Wyrok NSA z 2011-04-01

Mieszkaniowej R. w Białymstoku na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia [...] września 2009r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej 1...
2009 r., nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia [...] lipca 2009 r., w przedmiocie opłaty adiacenckiej., Wyrok został wydany...

II SA/Po 380/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-08-26

Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] 2011r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] 2008 r., Nr [...] Prezydent Miasta L...
., Pismem z dnia 27 lipca 2010r. Prezydent Miasta L. zawiadomił S. J. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej. Strona pouczona została...

I OSK 1058/10 - Wyrok NSA z 2011-05-05

Okręgowego we W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną...
we W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] sierpnia 2009r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej uchylił zaskarżoną decyzję oraz stwierdził...

I OSK 1680/10 - Wyrok NSA z 2011-10-07

w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem, uchylił zaskarżoną decyzję., Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku...
wynika, że decyzją z dnia [...]września 2009 r. (Nr [...]) Wójt Gminy [...]w pkt. I ustalił dla J.B. zam., ul. Lipowa 76, [...],[...] [...], opłatę adiacencką w wysokości...

I OSK 1060/10 - Wyrok NSA z 2011-05-05

. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargi kasacyjne. Wyrokiem z dnia 3 marca 2010 r., sygn. akt II SA/Wr 31/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w sprawie...
postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego jej podziałem, uchylił zaskarżoną decyzję., Wyrok wydany został...

I OSK 1001/10 - Wyrok NSA z 2011-04-27

Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala...
Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej geodezyjnym...

II SA/Go 696/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-11-03

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. 1. W dniu [...] października 2010 r. Wójt Gminy...
postępowanie w sprawie ustalenia wobec J.S. i M.S. opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, powstałej w wyniku podziału nieruchomości dokonanego decyzją...

II SA/Go 99/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-24

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z [...] czerwca 2009 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
, po rozpatrzeniu odwołania L.Z., utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy z [...] kwietnia 2009 r. nr [...] ustalającą opłatę adiacencką w wysokości 9.780 zł z tytułu...
1   Następne >   +2   +5   +10   45