Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 156/18 - Wyrok NSA z 2019-10-16

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 2 (drugim...
opłaty adiacenckiej, w pkt 2. umorzył postępowanie administracyjne., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Prezydent Miasta Zabrze...

I OSK 533/18 - Wyrok NSA z 2019-10-16

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 2 (drugim...
opłaty adiacenckiej, w pkt 2. umorzył postępowanie administracyjne., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Decyzją z dnia [...] grudnia...

I OSK 200/18 - Wyrok NSA z 2019-10-16

. i I. D. na decyzję Samorządowe Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej uchyla zaskarżony wyrok...
. nr [...], w przedmiocie opłaty adiacenckiej, w pkt 2 umorzył postępowanie administracyjne., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Decyzją...

I OSK 497/18 - Wyrok NSA z 2019-10-16

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 2...
. nr [...], w przedmiocie opłaty adiacenckiej, w pkt 2. umorzył postępowanie administracyjne., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Prezydent Miasta...

I OSK 550/18 - Wyrok NSA z 2019-10-16

. i A. Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 2...
. nr [...], w przedmiocie opłaty adiacenckiej, w pkt 2. umorzył postępowanie administracyjne., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Prezydent Miasta...

I OSK 1125/18 - Wyrok NSA z 2019-12-04

., K. C. i Z.C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [..] z dnia [..] maja 2017 r. nr [..] w przedmiocie opłaty adiacenckiej uchyla zaskarżony wyrok w punkcie...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [..] maja 2017 r., sygn. akt [..] w przedmiocie opłaty adiacenckiej, w punkcie 1. uchylił zaskarżoną decyzję...

I OSK 157/18 - Wyrok NSA z 2019-10-16

. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 2...
-II.3134.143.2015.JB, w przedmiocie opłaty adiacenckiej, w pkt 2. umorzył postępowanie administracyjne., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy...

I OSK 199/18 - Wyrok NSA z 2019-10-16

. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 2...
. nr [...], w przedmiocie opłaty adiacenckiej, w pkt 2. umorzył postępowanie administracyjne., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Prezydent Miasta...

I OSK 1061/18 - Wyrok NSA z 2019-12-04

. i R. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 2 (drugim...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej, w pkt 1 uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...

II SA/Bd 1167/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-03-06

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] 2018r. nr [...] r. Wójt...
uchwały Rady Gminy [...] nr [...]z dnia [...] 2003r. w sprawie opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. [...] z dnia [...] 2003r. Nr [...]) ustalił dla A. K. opłatę adiacencką...
1   Następne >   +2   +5   +10   28