Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 4241/18 - Wyrok NSA z 2021-09-15

. nr SKO[...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżony wyrok, zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego...
[...]na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P[...] z dnia 9 lutego 2018 r. nr SKO[...]w przedmiocie opłaty adiacenckiej., Wyrok ten zapadł w oparciu o następujące...

I OSK 1799/19 - Wyrok NSA z 2021-02-09

., nr: [..], [..], [..], [..] i [..] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z 14 lutego 2018 r. sygn...
. o nr [..], [..], [..], [..] i [..] w przedmiocie opłaty adiacenckiej, na podstawie art. 145 § pkt 1 lit. a i c oraz art. 135 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U....

I OSK 1856/19 - Wyrok NSA z 2021-02-09

. nr [..] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z 13 lutego 2018 r. sygn. akt II SA/Gd 512/17...
w sprawie ze skargi T.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia [..] czerwca 2017 r. o nr [..] w przedmiocie opłaty adiacenckiej, na podstawie art. 145...

I SA/Po 604/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-03

[...] lipca 2020 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] marca 2019 r...
ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, a także art. 104 i art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r...

II SA/Gd 826/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-02-17

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27 kwietnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wójta Gminy...
wieczysta nr [..], opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości powstałej w wyniku podziału ww. nieruchomości, w kwocie 19 677,30 zł (punkt 1 decyzji); wskazał, że opłatę...

II SA/Gd 742/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-02-10

Odwoławczego z dnia 24 lipca 2020 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. A. S. i J. S., dalej skarżący, wnieśli skargę na decyzję Samorządowego Kolegium...
Odwoławczego z 24 lipca 2020 orzekającą o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Gminy z 27 lutego 2020 r. dotyczącej ustalenia opłaty adiacenckiej w wysokości 28.375,20 złotych...

II SA/Bk 179/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-03-25

Odwoławczego w Ł. z dnia [...] stycznia 2021 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Prezydenta...
opłaty adiacenckiej w wysokości 3289,20 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oznaczonej, jako działka nr [...] o powierzchni 0,1295 ha, wskutek stworzenia warunków...

I SA/Po 777/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-03-05

Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. Burmistrz Gminy [...] decyzją z [...] marca 2020 r. ustalił...
E. P., P. P., A. K., S. J. i Ł. J. opłatę adiacencką w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w D. , oznaczonej nr geodezyjnym...

I SA/Wa 1594/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-14

w [...] z dnia [...] maja 2020 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza...
[...] numer [...] z dnia [...] marca 2020 r. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., Decyzja została wydana w następującym stanie...

II SA/Op 360/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-02-23

Odwoławczego w Opolu z dnia 24 stycznia 2020 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Krapkowic z dnia 31...
w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej w wysokości 3.657,00 zł, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w [...] oznaczonej numerem działki a i b - będącej...
1   Następne >   +2   +5   9