Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 695/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-10-21

[...] kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy B. z dnia 8 października 2020 r...
. , poz. 256 ze zm. - dalej 'k.p.a.') oraz § 1 uchwały nr [...] Rady Gminy w B. z dnia [...] listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich...

I OSK 4350/18 - Wyrok NSA z 2021-09-24

. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżony wyrok w całości; 2. uchyla zaskarżoną decyzję w całości i poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] września...
z [...] stycznia 2016 r. nr [...] (dalej decyzja z [...] stycznia 2016 r.) Wójt Gminy [...] ustalił opłatę adiacencką w wysokości 14.170,80 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...

I OSK 70/19 - Wyrok NSA z 2021-12-15

w Augustowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. nr XXII/205/16 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku...
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej., Wyrok...

I OSK 4241/18 - Wyrok NSA z 2021-09-15

. nr SKO[...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżony wyrok, zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego...
[...]na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P[...] z dnia 9 lutego 2018 r. nr SKO[...]w przedmiocie opłaty adiacenckiej., Wyrok ten zapadł w oparciu o następujące...

I OSK 1799/19 - Wyrok NSA z 2021-02-09

., nr: [..], [..], [..], [..] i [..] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z 14 lutego 2018 r. sygn...
. o nr [..], [..], [..], [..] i [..] w przedmiocie opłaty adiacenckiej, na podstawie art. 145 § pkt 1 lit. a i c oraz art. 135 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U....

I OSK 1856/19 - Wyrok NSA z 2021-02-09

. nr [..] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z 13 lutego 2018 r. sygn. akt II SA/Gd 512/17...
w sprawie ze skargi T.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia [..] czerwca 2017 r. o nr [..] w przedmiocie opłaty adiacenckiej, na podstawie art. 145...

I SA/Po 336/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-29

[...] stycznia 2021 r. nr [...] w przedmiocie naliczenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. Burmistrz Miasta i Gminy [...] decyzją z [...] października 2020 r...
. w sprawie ustalenia opłat adiacenckich, orzekł o ustaleniu opłaty adiacenckiej wobec B. S. i T. S., w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej...

II SA/Bd 846/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-10

[...] kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskrzoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy O. z dnia [...] marca 2021 r. [...], 2...
[...] czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury...

II SA/Sz 372/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-09

[...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Z. T. wystąpił do Wójta Gminy K., dalej także jako: 'Wójt', z wnioskiem o zatwierdzenie podziału...
stawek procentowej opłaty adiacenckiej oraz uchwałą Rady Gminy K. z dnia [...] października 2007 r. nr [...] w sprawie ustalenia stawek procentowej opłaty adiacenckiej, Wójt...

II SA/Po 741/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-17

2020 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Wójt Gminy S. decyzją z dnia [...] czerwca 2020 r., nr [...], działając na podstawie art. 98a ust. 1 i 1a...
1 uchwały nr [...] Rady Gminy S. z dnia [...] maja 2008 r. w sprawie opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia [...] lipca 2008 r. Nr [...], poz. 2121), ustalił J...
1   Następne >   +2   +5   +10   17