Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 590/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-13

Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Z. z dnia [...] r...
[...] r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na obszarze Gminy Miejskiej Z., zmienioną uchwałą Nr [...] Rady Miejskiej w Z. z dnia [...] r...

II SA/Sz 254/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-06-08

ze skargi M. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję...
. na rzecz skarżącej M. M. kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Decyzją z dnia [...] r. nr [...] , Wójt Gminy ustalił - dla M. M., opłatę adiacencką...

II SA/Sz 257/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-04-26

A. S. i P. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
przywoływani jako: 'Skarżący'), opłatę adiacencką w wysokości [..] zł. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej współwłasność stron (działka nr [..], położona...

II SA/Ol 177/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-06-22

Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia 29 kwietnia 2016 r., Prezydent Miasta '[...]' ustalił '[...]' za udział...
'[...]' - opłatę adiacencką w wysokości 966,90zł, '[...]' za udział '[...]' - opłatę adiacencką w wysokości 1237,69zł, '[...]' za udział '[...]' - opłatę adiacencką...

II SA/Gl 651/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-20

Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzające ją decyzje Prezydenta Miasta Z. z dnia...
Miejskiej w Z. z dnia [...] r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na obszarze Gminy Miejskiej Z., zmienioną uchwałą Nr [...] Rady...

II SA/Gl 546/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta...
w Z. z dnia [...] r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na obszarze Gminy Miejskiej Z., zmienioną uchwałą Nr [...] Rady Miejskiej w Z. z dnia...

II SA/Gl 485/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta...
w Z. z dnia [...] r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na obszarze Gminy Miejskiej Z., zmienioną uchwałą Nr [...] Rady Miejskiej w Z. z dnia...

II SA/Gl 721/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-14

Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Z. z dnia...
: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na obszarze Gminy Miejskiej Z., zmienioną uchwałą Nr [...] Rady Miejskiej w Z. z dnia [...] r. oraz uchwałą...

II SA/Gl 561/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-22

Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Z. z dnia [...] r...
ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na obszarze Gminy Miejskiej Z., zmienioną uchwałą Nr [...] Rady Miejskiej w Z. z dnia [...] r. oraz uchwałą...

II SA/Bk 779/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-01-17

. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia i obciążenia opłatą adiacencką z tytułu...
Burmistrza Miasta B. z dnia [...] sierpnia 2016 r., nr [...], o ustaleniu i obciążeniu opłatą adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem...
1   Następne >   +2   +5   +10   51