Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X
  • Symbol

III SA/Łd 414/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-10-29

ze skargi S. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę III SA/Łd...
[...], zaskarżoną decyzję utrzymało w mocy., W dniu [...] S.B., reprezentowany przez K.B., wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Gminy...

IV SA/Wa 1161/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-28

Głównego Geodety Kraju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Zaskarżonym do Wojewódzkiego Sądu...
Geodezyjnego i Kartograficznego Nr [...], z [...] listopada 2017 r. odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy P...

III SA/Lu 113/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-28

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej o zatwierdzeniu ustalonego przebiegu...
. W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy z dnia [...] października 2009 r., znak: [...] - utrzymało w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia...

III SA/Łd 301/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-10-29

S.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] roku Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. bg III SA/Łd...
o stwierdzenie nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...], znak: [...]. Powyższej decyzji zarzucił, że jest dotknięta wadami wymienionymi w art. 156...

IV SA/Wa 537/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-26

z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - Główny Geodeta Kraju...
i Kartograficznego Województwa [...] z [...] kwietnia 2009r. odmawiającej B. G. wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy M...

IV SA/Wa 3383/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-17

z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Przedmiotem zaskarżenia jest decyzja Głównego Geodety Kraju...
zakończonej decyzją Głównego Geodety Kraju z [...] lipca 2015 r., znak: [...], orzekającą o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Głównego Geodety Kraju z [...] stycznia...

I OSK 580/13 - Wyrok NSA z 2014-10-08

zakończonej postanowieniem Głównego Geodety Kraju z dnia [...] czerwca 2012 r., nr [...] odmawiającym wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
te należy traktować jako jego wniosek o wszczęcie odrębnego postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego...

IV SA/Wa 600/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-29

Geodety Kraju z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - Prezydent Miasta J...
. i K. S., Z.I. i W.I. wnioskiem z dnia [...] stycznia 2010 r. wystąpili o stwierdzenie nieważności powyżej opisanej decyzji Prezydenta Miasta J., Wojewódzki Inspektor...

IV SA/Wa 1594/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-18

Kraju z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną...
o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Starosty T. z [...] listopada 2006r. zatwierdzającej 'projekt wyodrębnienia ciała...

IV SA/Wa 1480/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-20

Geodety Kraju z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności. oddala skargę Główny Geodeta Kraju...
i Kartograficznego Województwa [...] z [...].01.2009r., odmawiającą stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta i Gminy K. nr [...] z dnia [...].10.1996...
1   Następne >   +2   +5   +10   100