Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 185/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-06-28

. zwrócił się do Ośrodka Pomocy Społecznej w N. o przyznanie zasiłku okresowego albo okresowego specjalnego, ewentualnie zasiłku celowego albo celowego specjalnego. Wyjaśnił...
albo specjalnego, ewentualnie zasiłku celowego albo celowego specjalnego. Pozostawił zatem organom administracji prawo wyboru właściwego świadczenia pomocowego, wskazując...

II SA/Gd 430/04 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-06-14

chronionych,, 3) świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,, 4) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia...
i wypłacanie zasiłków stałych oraz zasiłków stałych wyrównawczych,, 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych...

II SA/Op 376/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-06-16

o przyznanie zasiłku celowego lub celowego specjalnego mającego na celu ochronę poziomu jego życia w ramach realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy...
systematycznie korzysta z różnych jej form, a to min. w lipcu 2004 r. oprócz zasiłku celowego, korzystał z usług opiekuńczych w ilości 42 godzin tygodniowo, zasiłku...

II SAB/Bk 18/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-06-09

' tj. zasiłku stałego i specjalnego zasiłku celowego i niepieniężnych z art. 36 pkt 2 lit. 'c', 'd', 'f' oraz od 'i' do 'o', tj. składki na ubezpieczenie społeczne...
w Z. działającemu z upoważnienia Burmistrza Z. w sprawie wszczętej wnioskiem złożonym [...] maja 2004 r. o przyznanie mu zasiłku zgodnie z treścią art. 36 ustawy o pomocy...

I SA/Wa 235/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-06-07

wskazano, że w 2003 r. A. S. otrzymała pomoc w formie zasiłków celowych specjalnych na kwotę [...] gr. nie wliczając w to pomocy w formie bezpłatnych gospodarczych usług...
własne na uzupełnienie niezbędnych wymogów dietetycznych. Przyznana decyzją z dnia [...] czerwca 2003 r. pomoc w formie gospodarczych usług opiekuńczych na okres...