Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 327/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-09-22

. z wnioskiem o przyznanie zasiłku celowego lub okresowego specjalnego bądź celowego specjalnego na pokrycie kosztów spowodowanych długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością...
Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę. T. R. w dniu 4 maja 2004 r. wystąpił do Ośrodka Pomocy Społecznej w N...

IV SA/Wr 528/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-29

dodatku do zasiłku rodzinnego I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. nie orzeka w przedmiocie wykonania zaskarżonej decyzji...
rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) oraz art. 104 kpa, odmówił przyznania skarżącej J. H.-S. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem K.S....