Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

II SA/Op 216/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-05-25

. z wnioskiem o przyznanie zasiłku pieniężnego okresowego, okresowego specjalnego ewentualnie zasiłku celowego lub celowego specjalnego na pokrycie kosztów spowodowanych długotrwałą...
Odwoławczego w O. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę. T. R. w dniu 1 marca 2004 r. wystąpił do Ośrodka Pomocy Społecznej w N...