Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

II SA/Op 341/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-07-19

świadczeń (zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze), - zwiększenie pomocy na rzecz rodziny w związku z edukacją dziecka, szczególnie dziecka niepełnosprawnego (por. rządowe...
[...] utrzymująca w mocy decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w T. z dnia [...] w sprawie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku...