Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 666/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-02-03

. wymienionych w art. 36 pkt 1 ustawy takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc dla rodzin...
składa się wynagrodzenie za pracę D. N. w kwocie 4.288,29 zł, Z. N. w kwocie 1.277,55 zł, oraz zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 144 zł. W związku z tym rodzina D.i Z. N...