Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 807/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-01-26

pieniężne: a) zasiłek stały, b) zasiłek okresowy, c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, e) pomoc dla rodzin...
ubranie, I) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy, m) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania...

SA/Sz 907/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-01-19

opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomoce społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (Dz...
placówek opiekuńczo-wychowawczych i domy pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (Dz. U. z 2000r. Nr 81, poz...