Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba Bezpieczeństwa X

II SA/Wa 2174/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-25

Sprawa ze skargi J.F. na niewykonanie przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 stycznia 2011 r. nr II SA/Wa 1747/10 oddala skargę.

II SA/Wa 314/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-27

Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od [...] stycznia 1984 do [...] czerwca 1987 r...
okres służby na rzecz totalitarnego państwa, niż okres, który wnikał z informacji zawartej Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania...

II SA/Wa 1192/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-05

, w tym - udostępnionych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Sejmu RP - materiałów dokumentujących pracę nad projektem ustawy w toku posiedzeń komisji sejmowych...
[...] lutego 2017 r. Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu stanowiącym Informację o przebiegu służby Nr [...], wnioskodawczym...

II SA/Wa 1825/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-17

tego dokumentu. Zasadne jest w takiej sytuacji odwołanie się do innych źródeł, w tym - udostępnionych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Sejmu RP - materiałów...
zaopatrzeniowej., Wskazał, że z pisma z dnia [...] marca 2017 r. Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, tj. 'informacji...

II SA/Wa 1073/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-28

jest w takiej sytuacji odwołanie się do innych źródeł, w tym - udostępnionych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Sejmu RP - materiałów dokumentujących pracę...
Narodowi Polskiemu stanowiącym Informację o przebiegu służby Nr [...], stwierdził, że skarżący pełnił służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b...

I OSK 1378/13 - Wyrok NSA z 2014-05-08

się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zapoznania się z aktami sprawy. Ponadto wskazał, że do dnia 20 marca 2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej ABW brak było informacji...
wynikającej z treści § 2 ust.2 rozporządzenia zmieniającego, gdyż jako organ administracji publicznej ma obowiązek działania w granicach i na podstawie prawa, zgodnie...

II SA/Wa 230/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-01

, że wobec wymienionej wszczęto postępowanie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych, jednakże brak jest informacji na temat sposobu zakończenia tegoż postępowania...
do informacji związanych z czynnościami operacyjnymi. Zainteresowana wskazała, że przeniosła się na własną prośbę z ww. komórki organizacyjnej do Wydziału Finansowego, gdzie mogła...

II SA/Wa 756/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-16

zaocznych podyplomowych studiów na kierunku ochrona informacji niejawnych na Uniwersytecie S. z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy o służbie wojskowej...
wskazał, że z karty opisu zajmowanego przez oficera stanowiska wynika, że wymaganym wykształceniem na stanowisku służbowym pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych...

II SA/Wa 180/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-15

informacji o przebiegu służby Nr [...] wynika, że wnioskodawca pełnił służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b ustawy zaopatrzeniowej, w okresie...
informację dotyczącą przebiegu służby ww. funkcjonariusza. Ze zgromadzonych w sprawie dokumentów wynika, że Pan S. L. po dniu 12 września 1989 r. rzetelnie wykonywał zadania...

II SAB/Wa 693/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-05

przeciwko Narodowi Polskiemu, z prośbą o przekazanie informacji o przebiegu służby skarżącego na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b ww. ustawy...
, a także przekazanie informacji pozwalających na ocenę ustawowego wymogu dotyczącego rzetelnego wykonywania zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., w szczególności...
1   Następne >   +2   +5   +10   18