Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Referenda X

II OSK 2925/15 - Wyrok NSA z 2016-02-26

sołectwach na obszarze Gminy. Ponadto taką rangę można przypisać rozpowszechnieniu tej informacji drogą elektroniczną w Biuletynie Informacji Publicznej lub stronie internetowej...
Gminy Pelplin. Natomiast fakt wywieszenia informacji w jednym sołectwie, czy też podanie do publicznej wiadomości przedmiotu zamierzonego referendum w dziennikach Gazeta...

III SA/Gd 721/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-10-01

polegające na wywieszeniu dokumentu na tablicy urzędowej oraz umieszczeniu na stronie Gminy P. oraz Biuletynu Informacji Publicznej. Fakt wywieszenia informacji...
elektroniczną w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej Gminy P.., Sąd w składzie rozpatrującym niniejszą sprawę takiego stanowiska nie podziela...

III SA/Gd 751/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-10-16

do publicznej wiadomości informacji o zamiarze przeprowadzenia referendum będzie sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie. W mieście C. zwyczajowy sposób ogłaszania został...
w biuletynie informacji publicznej miała 44 odsłony co dowodzi, że jej dotarcie do społeczności było kilkudziesięciokrotnie niższe niż w publikatorach w których dokonywali...

II SA/Sz 281/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-16

sposobem publikowania dokumentów urzędowych jest:, a) strona internetowa gminy oraz Biuletyn Informacji Publicznej Gminy, b) tablice ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy...
. Po rozpowszechnieniu informacji elektronicznej rangę taką otrzymała także strona internetowa gminy, a następnie Biuletyn Informacji Publicznej danej gminy. W tym stanie rzeczy, sąd...

II SA/Op 259/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-05-16

zarządzeń i informacji publicznych do wiadomości mieszkańców na terenie Gminy i Miasta Niemodlin oraz poinformował, stosownie do zapytania, że Inicjator Referendum nie zwracał...
poprzez przyjęcie, że nie nastąpiło w terminie podanie do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, informacji o przedmiocie zamierzonego referendum. Skarżący...

II SA/Rz 1340/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-10-26

oraz jego przedmiocie, która byłą eksponowana w miejscach publicznych na terenie Gminy [...], 6. Informacje przekazywane przez wolontariuszy zbierających na terenie całej Gminy...
ustalenia dokonane w oparciu o zamieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej stronę internetową Urzędu Miejskiego w [...] (www.bip.[...].pl), że na terenie Gminy...

III SA/Łd 741/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-09-27

na tablicach ogłoszeń, a w przypadku Gminy S. również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy S. i strony internetowej Urzędu Gminy S., 30 potwierdzeń nadania...
na karcie, na której zbierane są podpisy poparcia z treścią informacji podanej do publicznej wiadomości przez inicjatora referendum w trybie art. 13 ustawy...

III SA/Łd 553/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-07-31

referendum, w ocenie sądu, można uznać, że informacja o referendum została podana do publicznej wiadomości mieszkańców gminy w sposób przyjęty w gminie. W przekonaniu sadu...
we wskazanym przedmiocie. Z przebiegu obrad XVL sesji Rady Gminy Nowosolna zostało sporządzone nagranie dźwiękowe, które zostało upublicznione w Biuletynie Informacji...

II SA/Go 287/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-06-02

referendum. Informacje te były wywieszane w miejscach publicznych nieodpłatnie podobnie jak w miejscowej prasie. Wskazać należy, że ustawodawca nakazując inicjatorowi...
referendum w tym przedmiocie. Do wniosku dołączył 39 kart zawierających podpisy mieszkańców Gminy i Miasta wraz z informacją, iż zawierają 543 podpisy mieszkańców...

III SA/Lu 463/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-10-04

do publicznej wiadomości przedmiotu referendum w sposób zwyczajowo przyjęty. Gmina nasza nie ma jednoznacznie przyjętego sposobu podawania informacji do publicznej wiadomości...
informacje dotyczące referendum. Zebranie tak dużej ilości podpisów, może już samo w sobie świadczyć, że przedmiot referendum został podany mieszkańcom do publicznej wiadomości...
1   Następne >   +2   6