Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X
  • Symbol

II SAB/Gd 36/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-06-19

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. P. na bezczynność [...] w sprawie udzielenia informacji publicznej oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej...
przez 'A' Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w [...] jest bezczynność Starostwa Powiatowego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej., Skarga została...

II SAB/Po 22/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-09

. - Dyrektora Zarządu [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Miasto P. - Dyrektora Zarządu [...] do załatwienia wniosku skarżącego z dnia 2...
go, że rozpatrzenie wniosku w terminie 14 dni określonym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198, z późn. zm...

II SA/Gl 1269/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-21

zbiorowym (Dz.U. z 2011 r., Nr 5 poz. 13), opublikowało w dniu 28 grudnia 2011 r., w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej...
., W następstwie powyższego w dniu 14 sierpnia 2012 r. opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej 'Ogłoszenie o zmianie wskazanego powyżej ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia...

II SA/Ke 329/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-05-21

. zawiadomienie z dnia [...], opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 19 lutego 2015 r.'., W skardze zarzucono:, - naruszenie przepisów art. 23 ust. 1-6 ustawy...
Informacji Publicznej zawiadomienie z dnia [...], w którym poinformował, że zamierza wyłonić operatora świadczącego usługi w transporcie kolejowym zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3...

II SA/Bd 992/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-04

038-063532 z dnia 22 lutego 2014r. oraz Biuletynie Informacji Publicznej Województwa [...] dotyczące zmiany wstępnego ogłoszenia z dnia 17 lutego 2014r. w przedmiocie umowy...
o udzielenie informacji na temat zamówień na usługi publiczne, które mają być udzielone bezpośrednio przed faktyczną datą przyznania zamówienia, a więc dotyczy ono sytuacji...

II SA/Gl 1268/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-21

Unii Europejskiej oraz Biuletynie Informacji Publicznej (względnie ogłoszenia o zmianie innego ogłoszenia na co najmniej sześć miesięcy wcześniej). W związku z powyższym...
. (Załącznik nr 2)., W dniu [...]r. Województwo [...]opublikowało w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 'Ogłoszenie o zamiarze...

III SA/Po 924/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-08

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, opublikowaną 30 czerwca 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej...
przez powiat [...] od 1 stycznia 2017 r., które opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu [...] 1 października 2015 r., zwanego dalej 'ogłoszeniem powiatu [...] z 1...

II GSK 596/13 - Wyrok NSA z 2014-06-24

zawarcia umowy na co najmniej rok wcześniej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz Biuletynie Informacji Publicznej., Skarżąca wskazała, że grozi jej znaczna szkoda...
na terenie województwa., W dniu [...] grudnia 2011 r. Województwo Ś. opublikowało w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej...

II GSK 67/17 - Wyrok NSA z 2019-03-06

. naruszenie art. 32 Konstytucji, art. 61 Konstytucji oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej poprzez ich błędną...
(art. 61 ust. 3 Konstytucji RP). Przykładem takiego ustawowego ograniczenia jest ograniczenie dostępu do informacji publicznej z uwagi na ochronę tajemnicy...

II SA/Bk 247/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-07-25

ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, bowiem w metryce dokumentu znajduje się data 10 marca 2011 r. Ogłoszenie zawierało wskazanie przewidywanego trybu udzielenia...
stycznia 2015 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 26 stycznia 2015 r.; Skarżąca Spółka nie dotrzymała 30-dniowego terminu na złożenie skargi...
1   Następne >   +2   +5   +10   100