Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X

II SA/Ol 817/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-14

do wniosku informację o działalności opozycyjnej i doznanych represjach opracowaną przez Instytut Pamięci Narodowej, wydruk z Biuletynu Informacji Publicznej IPN, biogram...
Pamięci Narodowej, wydruk z Biuletynu Informacji Publicznej IPN, biogram z Encyklopedii Solidarności oraz kserokopię wyroku Sądu Rejonowego, Wydziału IV Pracy z dnia 30...

II SA/Łd 609/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-12-11

również w Encyklopedii Solidarności i Biuletynie Informacji Publicznej IPN Z akt sprawy wynika, że W. G. przekazał do zasobu IPN fotografie wykonane w czasie kampanii wyborczej...
, jak i nie figurują jako tacy w żadnej dostępnej Urzędowi bazie ( Biuletyn Informacji Publicznej IPN, Encyklopedia Solidarności) prócz P. J., który to poznał stronę dopiero w marcu 1989 r...

IV SA/Wa 2708/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-01

się w Biuletynie Informacji Publicznej IPN oraz pismo Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w [...] z [...] stycznia 2019 r. Nadto skarżący wskazał, że o kontaktach z organami...
do żadnej współpracy nie doszło, co miały potwierdzać informacje zawarte w dokumentach SB. Prezes IPN wskazał, że w aktach o sygn. [...] (stara sygn. [...]) - kwestionariusz...

IV SA/Wa 1082/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-16

podniósł, że z wniosku H. D., jak i przedłożonego przez niego uwierzytelnionego wydruku z Biuletynu Informacji Publicznej IPN- KŚZpNP wynika, że wobec wnioskodawcy...
czynności wykonywanych przez nią w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa państwa., Stosownie...

IV SA/Wa 1072/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-25

Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w G. z dnia [...] kwietnia 2006 r. o uzyskaniu statusu pokrzywdzonego, wydruk strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej...
zbierania przez organy bezpieczeństwa państwa, celowo i w sposób tajny, informacji i danych dotyczących strony., Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...

IV SA/Po 156/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-10-09

Wardzyńskiej- Głównego Specjalisty Biura Informacji Publicznej, w którym Autorka podała, że w Lesznie w 1940 r. okupant utworzył obóz przejściowy, w którym wysiedlone rodziny...
)/06 Zastępcy Dyrektora Biura Edukacji Publicznej IPN Agnieszki Rudzińskiej, dotyczącego obozu przejściowego (Dulag 121 w Pruszkowie), zawarte są szczegółowe informacje...

II OSK 3301/14 - Wyrok NSA z 2016-02-16

Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku z 20 kwietnia 2006 r. o uzyskaniu statusu pokrzywdzonego, wydruk strony internetowej Biuletynu Informacji...
Publicznej IPN zawierający dane osoby z katalogu osób rozpracowywanych, opinię Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze z 5 lutego 1975 r. oceniającą jego pracę jako asesora...

II SA/Go 447/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-01-22

Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji [...] (42 karty), wydruki z Biuletynu Informacji Publicznej IPN KŚZpNP dotyczące...
przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa państwa., Decyzją z dnia [...] stycznia 2018 r., Nr [...] Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób...

II SA/Ol 257/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-06-02

na powszechnie dostępnych stronach tematycznych Biuletynu Informacji Publicznej IPN, Słownika 'Niezależni dla kultury 1976 - 1989' oraz Encyklopedii Solidarności...
w ramach czynności wykonywanych przez nią w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa państwa...

II SA/Ke 213/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-07-19

, pełniły służbę lub funkcję w aparacie bezpieczeństwa publicznego poza strukturami Urzędów Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa lub Informacji Wojskowej, jeżeli podczas...
stwierdzone. Zgodnie bowiem z definicją dokumentu urzędowego zawartą w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198...
1   Następne >   +2   +5   +10   100