Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X

II OSK 2507/12 - Wyrok NSA z 2014-02-12

postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o zawieszenie postępowania 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego...
postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o zawieszenie postępowania uchylił zaskarżone postanowienie oraz stwierdził, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu do czasu...

II OSK 2509/12 - Wyrok NSA z 2014-02-12

postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o zawieszenie postępowania 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego...
postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o zawieszenie postępowania uchylił zaskarżone postanowienie oraz stwierdził, że nie podlega ono wykonaniu do czasu uprawomocnienia...

II OSK 940/18 - Wyrok NSA z 2020-02-20

ze skargi J. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. W. z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego...
zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działki nr [...] obręb [...] Ś., jednostka ewidencyjna [...] K...

II SA/Wr 528/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-25

Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy oddala...
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 123 kodeksu postępowania administracyjnego orzekł o zawieszeniu do dnia 8 marca 2011 r. postępowania administracyjnego...

II SA/Łd 420/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-07-08

roku przy udziale --- sprawy ze skargi D. P. - M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie...
zażalenia D. P. na postanowienie Burmistrza W. z dnia [...] r., Nr [...], znak: [...], w sprawie zawieszenia do dnia 11 października 2011 r. postępowania w przedmiocie...

II SA/Łd 1113/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-02-24

. z dnia [...], nr [...], o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji, polegającej na budowie parkingu dla samochodów...
postępowania ('w sprawie zawieszenia postępowania') oraz na postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania ('w sprawie odmowy podjęcia postępowania'). Skoro w przepisie...

IV SA/Wa 1034/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-14

w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania - oddala skargę - Pismem z dnia...
14 lutego 2011 roku 'I.' sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o zawieszenie postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...

II SA/Kr 781/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-16

[...] nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego skargę oddala Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] postanowieniem z dnia [...] r. po rozpoznaniu...
zażalenia J. W. na postanowienie Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] r. nr [...] orzekające o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji...

II SA/Kr 39/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-04-05

. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oddala skargę Prezydent Miasta Tarnowa postanowieniem z dnia...
granicą miasta oraz ulicą Tuchowską., Na to postanowienie zażalenie wniósł E. S. podnosząc, że zawieszenie postępowania jest bezzasadne, bowiem w okresie zawieszenia...

II SA/Wr 350/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-10-21

we W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia 21 kwietnia 2021 r. nr SKO 4122/86/21 w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków...
na podstawie jego ustaleń. Wskazując na powyższe wywiedziono, że zawieszenie postępowania lokalizacyjnego w rozpatrywanej sprawie ma służyć interesowi publicznemu, gdyż celem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100