Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X
  • Symbol

VI SA/Wa 1496/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-21

w W. na postanowienie Komendanta [...] Policji z dnia [...] marca 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
Rejonowego Policji [...] z dnia [...] stycznia 2008 r., nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania - utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie organu I instancji., Z akt...

II GZ 245/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-07

zawieszenia postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. w sprawie ze skargi P. spółki z o.o. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia...
2008 r. o sygn. akt VI SA/Wa 629/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. odmówił zawieszenia postępowania w sprawie ze skargi P. spółki z o.o. z siedzibą w W. na decyzję...

VI SA/Wa 282/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-30

wniosek o zawieszenie postępowania. Przedmiotem skargi wniesionej przez P. sp. z o.o. jest decyzja administracyjna Komendanta [...] Policji z dnia [...] sierpnia 2007 r...
zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego., Pismem z dnia 22 kwietnia 2008 r. zatytułowanym: 'Wniosek o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego...

VI SA/Wa 244/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-20

w W. na postanowienie Komendanta Policji z dnia [...] listopada 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Do wydania powyższego postanowienia doszło...
strona skarżąca złożyła odwołanie, w którym wniosła o zawieszenie postępowania w oparciu o art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. ze względu na toczące się postępowanie przed Trybunałem...

VI SA/Wa 650/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-11

2008 r. odmawiającego zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Komendanta Policji z dnia [...] kwietnia...
. odmówiono zawieszenia postępowania, sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Komendanta Policji z dnia [...] kwietnia 2007 r...

VI SA/Wa 661/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-11

. odmawiającego zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi A. W. i A. W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] kwietnia 2007 r...
z dnia 18 czerwca 2008 r. odmówiono zawieszenia postępowania, sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi A. W. i A. W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego...

VI SA/Wa 651/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-08

r. odmawiającego zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi S. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego...
. odmówiono zawieszenia postępowania, sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi S. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia...

VI SA/Wa 657/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-11

. odmawiającego zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi A. W. i A. W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] czerwca 2007 r...
18 czerwca 2008 r. odmówiono zawieszenia postępowania, sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi A. W. i A. W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego...

VI SA/Wa 659/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-11

2008 r. odmawiającego zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi S. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego...
czerwca 2008 r. odmówiono zawieszenia postępowania, sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi S. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu...

VI SA/Wa 650/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-11

(słownie: sto) złotych. Postanowieniem z dnia 18 czerwca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny, w Warszawie odmówił zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie...
administracyjnemu;, 2. wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61;, 3. zawieszenie postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100