Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zgromadzenia X
  • Skarżony

II SAB/Po 16/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-13

wpływ na treść rozstrzygnięcia Sądu w niniejszej sprawie, wobec czego zasadne jest zawieszenie postępowania z urzędu, do czasu udzielenia odpowiedzi przez Trybunał...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.Ł. na bezczynność 'A' Sp. z o.o. w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej; postanawia zawiesić postępowanie w sprawie...