Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X

III SA/Wr 669/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-05-14

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J.G. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o uzgodnienie wniosku o zmianę koncesji...
, że zawieszenie postępowania wynika z faktu, że przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu zawisła sprawa, wszczęta ze skargi A. Spółki z o.o. w K...

II GSK 407/06 - Wyrok NSA z 2007-05-17

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia na rzecz I s.c....
faktycznym sprawy. Pismem z dnia 18 października 2005 r. Gmina P. zwróciła się do Ministra Środowiska z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie stwierdzenia...

III SA/Po 24/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-03-11

także, że organ pierwszej instancji wydał decyzję w czasie trwania zawieszenia postępowania, gdyż nie postanowił o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego...
, w sytuacji, gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, winien z urzędu lub na wniosek strony podjąć postępowanie, a podjęcie zawieszonego postępowania...

II SA/Go 20/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-03-15

ze skargi 'G' spółka z o.o. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę. Decyzją z dnia...
dla wskazanego automatu do gier o niskich wygranych., W dniu [...] sierpnia 2011 r. 'G' spółka z o.o. złożyła do tego organu wniosek o zawieszenie postępowania z uwagi na:, 1...

III SA/Gd 545/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-10-10

Kolegium Odwoławczego z dnia 31 maja 2019 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oddala skargę...
zawieszenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży., W sprawie zaistniały...

VI SA/Wa 1160/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-19

Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...] kwietnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o zmianę koncesji...
utrzymać w mocy swoje postanowienie Nr [...] z dnia [...] lutego 2007 r. w sprawie zawieszenia postępowania z wniosku T. Spółki z o.o. z siedzibą w W. z dnia...

VI SA/Wa 1162/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-19

Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...] kwietnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o zmianę koncesji...
utrzymać w mocy swoje postanowienie Nr [...] z dnia [...] lutego 2007 r. w sprawie zawieszenia postępowania z wniosku T. Spółki z o.o. z siedzibą w W. z dnia...

VI SA/Wa 1161/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-19

Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...] kwietnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o zmianę koncesji...
utrzymać w mocy swoje postanowienie Nr [...] z dnia [...] lutego 2007 r. w sprawie zawieszenia postępowania z wniosku T. Spółki z o.o. z siedzibą w W. z dnia...

VI SA/Wa 1163/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-19

Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...] kwietnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o zmianę koncesji...
utrzymać w mocy swoje postanowienie Nr [...] z dnia [...] lutego 2007 r. w sprawie zawieszenia postępowania z wniosku T. Spółki z o.o. z siedzibą w W. z dnia...

II GSK 815/11 - Wyrok NSA z 2012-06-19

. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydobywania kruszywa naturalnego oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w O. wyrokiem z 18 lutego...
odwoławczy) z [...] listopada 2010 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydobywania kruszywa naturalnego., Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym...
1   Następne >   +2   +5   11