Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Obywatelstwo X

II OSK 640/10 - Wyrok NSA z 2011-02-24

Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] września 2009 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego oddala skargę...
2009 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym...

II OSK 593/10 - Wyrok NSA z 2011-02-24

Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] września 2009 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego oddala skargę...
z [...] września 2009 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym...

II OSK 639/10 - Wyrok NSA z 2011-02-24

Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] września 2009 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego oddala...
z [...] września 2009 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym...

II OSK 1296/13 - Wyrok NSA z 2014-12-23

posiadanie obywatelstwa polskiego przez skarżącą. Jako podstawę zawieszenia postępowania organ wskazał konieczność rozstrzygnięcia w odrębnej sprawie zagadnienia wstępnego...
Repatriacji i Cudzoziemców utrzymał w mocy postanowienie z dnia [...] maja 2007 r. o zawieszeniu postępowania nieważnościowego w sprawie skarżącej., Minister Spraw Wewnętrznych...

II OZ 528/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-25

zażalenia D. M.-G. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2014 r., sygn. akt IV SAB/Wa 51/14 w zakresie zawieszenia postępowania...
stwierdzenia posiadania przez nią obywatelstwa polskiego., W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zachodziły podstawy do zawieszenia postępowania...

II OZ 551/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-25

. sygn. akt IV SAB/Wa 74/14 w zakresie zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi małoletniej A. B. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego N. B...
w Warszawie na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania jej wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego., Zawieszenie postępowania...

II OSK 432/15 - Wyrok NSA z 2016-11-29

ze skargi A. H. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] lipca 2014 r. nr [....] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem...
z dnia [...] lipca 2014 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania, uchylił zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie Wojewody Ś. z dnia...

II OZ 504/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-25

. sygn. akt IV SAB/Wa 71/14 w zakresie zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi małoletniej Y. B. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego N. B...
posiadania obywatelstwa polskiego., Zawieszenie postępowania sądowego w sprawie skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Wojewódzki...

II OZ 529/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-25

zażalenia R. J. F. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2014 r., sygn. akt IV SAB/Wa 34/14 w zakresie zawieszenia postępowania...
posiadania obywatelstwa polskiego., Zawieszenie postępowania sądowego w sprawie skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a....

II OZ 552/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-25

zażalenia A. H. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2014 r. sygn. akt IV SAB/Wa 32/14 w zakresie zawieszenia postępowania...
polskiego., Zawieszenie postępowania sądowego w sprawie skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
1   Następne >   +2   5