Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol

II GZ 286/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-13

uzasadnienia postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi A. Sp. z .o.o. w W. na decyzję Komendanta Stołecznego Policji...
zawieszenia postępowania sprawie, ogłoszonego na rozprawie w dniu 25 czerwca 2008 r. i wpisanego do protokołu rozprawy., Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie Sąd I instancji...

II GZ 299/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-25

sporządzenia uzasadnienia postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi A. Sp. z .o.o. w W. na decyzję Komendanta [...] Policji...
2008 r. o odmowie zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi A. Sp. z o.o. w W. na decyzję Komendanta [...] Policji z dnia [...] maja 2007 r...

I SA/Ol 881/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-06-29

881/17, którym odmówiono zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia '[...]' r...
Administracyjnego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r., sygn. akt I SA/Ol 881/17, którym odmówiono zawieszenia postępowania sądowego. WSA/post.1 - sentencja postanowienia...

IV SA/Wr 321/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-14

. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale IV wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanowienia z dnia 9 października 2014 r. o oddaleniu wniosku skarżącego o zawieszenie postępowania...
o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego. W uzasadnieniu podał, że: 'w sprawie zostały wszczęte następujące postępowania sądowe o sygn. akt IV SA/Wr 632/14...

II FZ 518/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-18

jest jedynie do podejmowania tylko takich czynności, które zmierzają do zawieszenia postępowania. W ocenie sądu pierwszej instancji wniosek o sporządzenie i doręczenie...
pełnomocnika skarżącego złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku jest czynnością zmierzającą do zawieszenia postępowania, która w ocenie pełnomocnika...

IV SA/Gl 8/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-12

lutego 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odmówił zawieszenia postępowania w sprawie ze skargi H. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C...
. 61;, 3. zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania;, 4. odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku;, 5. sprostowanie lub wykładnia orzeczenia...

I FSK 36/09 - Wyrok NSA z 2010-02-25

było zawieszenie postępowania podatkowego do czasu wydania orzeczeń sądowych mających niewątpliwie wpływ na wynik sprawy wznowienia postępowania. W ocenie Sądu I instancji brak wydania...
postanowienia w tym przedmiocie zasługuje na krytykę i może być uznane za naruszenie prawa procesowego. W przypadku zawieszenia postępowania podatkowego i oczekiwania...

IV SA/Wr 305/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-02

postępowania, a jedynie postanowienia w przedmiocie zawieszenia postępowania oraz odmowy podjęcia zawieszonego postępowania (pkt 3). Inne przepisy ustawy...
. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale IV wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanowienia z dnia 14 sierpnia 2014 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ze skargi Z. R...

IV SA/Wr 306/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-02

postępowania, a jedynie postanowienia w przedmiocie zawieszenia postępowania oraz odmowy podjęcia zawieszonego postępowania (pkt 3). Inne przepisy ustawy...
. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale IV wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanowienia z dnia 14 sierpnia 2014 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ze skargi Z. R...

IV SA/Wr 304/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-02

postępowania, a jedynie postanowienia w przedmiocie zawieszenia postępowania oraz odmowy podjęcia zawieszonego postępowania (pkt 3). Inne przepisy ustawy...
. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale IV wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanowienia z dnia 14 sierpnia 2014 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ze skargi Z. R...
1   Następne >   +2   +5   11