Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I OSK 1663/10 - Wyrok NSA z 2011-02-08

[...] z dnia [...] 2010 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdu oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 30 czerwca 2010 r., sygn. akt II SA...
z dnia [...] 2010 r., nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłat za wydanie karty pojazdu (pkt I sentencji), uznał obowiązek Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego dokonania...

II SA/Go 914/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-12-29

r. sprawy ze skargi J.F., A.F. na czynność Starosty z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie kart pojazdów I. stwierdza...
) złotych za każdą z niżej wymienionych kart pojazdu: 1. [...], nr rej. [...], ... 102. [...], nr rej. [...], III. zasądza od Starosty solidarnie na rzecz J.F. i A.F. kwotę 474...

I OSK 1734/10 - Wyrok NSA z 2011-02-09

(...) kwietnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu części opłat za wydanie karty pojazdu oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim...
opłat za wydanie kart pojazdu (punkt I sentencji) i uznał obowiązek Starosty S. dokonania zwrotu S. J. części opłat w wysokości po 425 złotych za każdą z wymienionych...

II SA/Go 39/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-02-16

z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdów I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; II. uznaje obowiązek Starosty...
dokonania zwrotu R.O. części opłat w wysokości po 425 zł (czterysta dwadzieścia pięć złotych) pobranych za wydanie kart następujących pojazdów: 1. nr [...], nr rej...

III SA/Gd 113/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-05-26

grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdów 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, 2. uznaje obowiązek Starosty...
drogowym ( Dz. U j.t. z 2005 r. nr 108 poz. 908 ) za każdą z 56 kart pojazdów o niżej wymienionych numerach rejestracyjnych...

I OSK 889/11 - Wyrok NSA z 2011-08-25

SA/Rz 703/10 po rozpoznaniu sprawy ze skargi P. M. na akt Starosty Ł. z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu uchylił...
zwrócił się do Starosty Ł. o zwrot kwoty 425 zł stanowiącej nadpłatę za wydanie karty pojazdu dla samochodu osobowego marki [...] nr rej. [...], zarejestrowanego w dniu...

II SA/Po 268/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-24

[...] grudnia 2010r. Nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za karty pojazdu; I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II. uznaje obowiązek Starosty [...] dokonania...
zwrotu skarżącej części opłat w wysokości po 425,- zł (czterysta dwadzieścia pięć złotych) za każdą z kart pojazdu wydaną dla następujących pojazdów: 1. nr rej...

III SA/Łd 645/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-02-09

. Z. i J. Z. na czynność Starosty [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu 1) stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności...
. Z. i J. Z. wystąpili do Starosty [...] z wnioskiem o zwrot nadpłaty w wysokości 425 złotych za wydanie karty pojazdu zarejestrowanego w Starostwie Powiatowym w S. w dniu...

III SA/Gd 112/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-05-26

grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdów 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, 2. uznaje obowiązek Starosty...
drogowym ( Dz. U j. t. z 2005 r. nr 108 poz. 908 ) za każdą z 23 kart pojazdów o niżej wymienionych numerach rejestracyjnych...

II SA/Op 636/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-01-13

:, Wnioskiem z dnia 29 czerwca 2010 r. M. W. wystąpił do Starosty Nyskiego o zwrot kwoty 49725 zł, stanowiącej część opłaty poniesionej za wydanie 117 kart pojazdu...
2010 r., poinformował go, że zwrot części opłaty może dotyczyć jedynie tych opłat za wydanie karty pojazdu, które uiszczone zostały po dniu 1 maja 2004 r., tj...
1   Następne >   +2   +5   +10   100