Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Po 64/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-06-17

za wydanie kart pojazdów o nr rej. [...] 2. uznaje obowiązek Starosty do zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdów wskazanych w pkt 1 wyroku w kwocie [...]zł ([...] złotych...
do otrzymania zwrotu łącznej kwoty [...]zł za wydanie 33 kart pojazdu dla następujących pojazdów zarejestrowanych przez Starostę:, 1. Kwoty [...]zł stanowiącej część...

III SA/Kr 1098/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-10

odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; II. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta dokonania na rzecz strony...
skarżącej A sp. z o.o. w W zwrotu kwoty 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu samochodu Renault Magnum 480...

III SA/Lu 339/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-09-29

[...] kwietnia 2020 r. nr [...] w odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt; II. uznaje obwiązek Starosty dokonania zwrotu na rzecz M...
. K. kwoty [...]zł ([...] złotych) za wydanie karty pojazdu [...] dla pojazdu marki [...] [...] o numerze rejestracyjnym [...]; III. zasądza od Starosty na rzecz M. K...

III SA/Kr 1045/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-06

dokonania na rzecz strony skarżącej [...] sp. z o.o. w W. zwrotu kwoty 425 (czterysta dwadzieścia pięć złotych) stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu...
od Prezydenta Miasta zwrotu kwoty 425,00 zł stanowiącej cześć wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu nr: [...] dla pojazdu marki FORD [...] o nr rej. [...]., W odpowiedzi...

VII SA/Wa 2433/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-26

. z o.o. z siedzibą w W. na czynność Prezydenta Miasta P. z dnia [...] sierpnia 2019 r. znak [...] w przedmiocie zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza...
pięć) złotych tytułem nadpłaty w opłacie za wydanie karty pojazdu dla samochodu marki [...] o numerze rejestracyjnym [...]; III. zasądza od Prezydenta Miasta P. na rzecz P...

VII SA/Wa 2432/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-11

w W. na czynność Prezydenta Miasta P. z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność...
tytułem nadpłaty w opłacie za wydanie karty pojazdu dla samochodu marki [...] o numerze rejestracyjnym [...]; III. zasądza od Prezydenta Miasta P. na rzecz P. sp. z o.o....

I OSK 2822/19 - Wyrok NSA z 2020-07-09

2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie kart pojazdów w punkcie 1. stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności dotyczącej odmowy zwrotu...
części opłaty za wydanie kart pojazdów o numerach rejestracyjnych: [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...]; w punkcie 2. uznał obowiązek...

III SA/Lu 363/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-11-05

. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie kart pojazdów I. uchyla zaskarżony akt; II. uznaje obwiązek Starosty dokonania zwrotu na rzecz T. T. kwot...
: [...] zł ([...] złotych) za wydanie karty pojazdu [...] dla pojazdu marki Mercedes-Benz 811 D o numerze rejestracyjnym [...], [...] zł ([...] złotych) za wydanie karty...

VII SA/Wa 1235/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-15

[...] z dnia [...] maja 2020 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia uprawnienia do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność...
zaskarżonej czynności; II. uznaje uprawnienie [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...] do zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu marki [...] nr rej. [...] w kwocie 925 zł...

VII SA/Wa 2874/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-28

[...] z dnia [...] października 2019 r. znak [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; II. uznaje...
uprawnienie [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...] do zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu marki [...] nr rej. [...] w kwocie 925 zł (dziewięćset dwadzieścia pięć złotych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100