Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Gl 837/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-09-30

. z dnia 14 kwietnia 2022 r. nr UK-II.5410.1.4551.2022.BM w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt, 2. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta K...
. dokonania na rzecz skarżącej Spółki zwrotu kwoty 925 (dziewięćset dwadzieścia pięć) złotych tytułem części opłaty za wydanie karty pojazdu, 3. zasądza od Prezydenta Miasta...

II SA/Gl 876/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-09-30

. z dnia 14 kwietnia 2022 r. nr UK-II.5410.1.4556.2022.BM w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt, 2. uznaje obowiązek...
Prezydenta Miasta K. dokonania na rzecz skarżącej Spółki zwrotu kwoty 925 (dziewięćset dwadzieścia pięć) złotych tytułem części opłaty za wydanie karty pojazdu, 3. zasądza...

II SA/Gl 329/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-05-26

[...] z dnia 27 stycznia 2022 r. nr [...] w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt, 2. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta [...] dokonania na rzecz...
skarżącej Spółki zwrotu kwoty 925 (dziewięćset dwadzieścia pięć) złotych tytułem części opłaty za wydanie karty pojazdu, 3. zasądza od Prezydenta Miasta [...] na rzecz...

III SA/Gd 470/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-03

A. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu marki Renault Magnum o numerze rejestracyjnym [...]; 2...
) złotych za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki Renault Magnum o numerze rejestracyjnym [...]; 3. zasądza od Gminy Miasta G. na rzecz skarżącej A. Spółki z ograniczoną...

III SA/Gd 510/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-11-17

w W. na akt Prezydenta Miasta z dnia 6 maja 2022 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt w części...
odmawiającej A Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu marki B o numerze rejestracyjnym [...]; 2...

III SA/Gd 368/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-24

w W. na akt Prezydenta Miasta z dnia 2 marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt w części...
odmawiającej A Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu marki B o numerze rejestracyjnym [...]; 2...

III SA/Gd 433/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-24

w W. na akt Prezydenta Miasta z dnia 17 marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt w części...
odmawiającej A Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu marki B o numerze rejestracyjnym [...]; 2...

III SA/Gd 506/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-09-22

zaskarżony akt w części odmawiającej P. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu marki MAN T50 o numerze...
425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki MAN T50 o numerze rejestracyjnym [...]; 3. zasądza od Gminy Miasta Gdańska na rzecz...

III SA/Gd 507/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-11-24

w W. na akt Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 maja 2022 r. nr WK-II.5410.2512.2022.AKO w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony...
akt w części odmawiającej P. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu marki MAN F2000 o numerze...

II SA/Gl 830/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-09-29

. z dnia 13 kwietnia 2022 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt, 2. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta K...
. dokonania na rzecz skarżącej Spółki zwrotu kwoty 925 (dziewięćset dwadzieścia pięć) złotych tytułem części opłaty za wydanie karty pojazdu, 3. zasądza od Prezydenta Miasta K...
1   Następne >   +2   +5   +10   100