Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

III SA/Gd 470/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-03

A. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu marki Renault Magnum o numerze rejestracyjnym [...]; 2...
) złotych za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki Renault Magnum o numerze rejestracyjnym [...]; 3. zasądza od Gminy Miasta G. na rzecz skarżącej A. Spółki z ograniczoną...

III SA/Gd 368/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-24

w W. na akt Prezydenta Miasta z dnia 2 marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt w części...
odmawiającej A Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu marki B o numerze rejestracyjnym [...]; 2...

III SA/Gd 433/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-24

w W. na akt Prezydenta Miasta z dnia 17 marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt w części...
odmawiającej A Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu marki B o numerze rejestracyjnym [...]; 2...

VI SA/Wa 2133/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-10

w W. na czynność Prezydenta [...] z dnia [...] czerwca 2021 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia uprawnienia do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu 1...
. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; 2. uznaje uprawnienie P. sp. z o.o. z siedzibą w W. do zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu marki Volvo nr rej. [...] w kwocie...

VI SA/Wa 2129/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-04

w W. na czynność Prezydenta m. '(...)' z dnia '(...)' czerwca 2021 r., nr '(...)' w przedmiocie odmowy stwierdzenia uprawnienia do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu 1...
. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; 2. uznaje uprawnienie '(...)' sp. z o.o. z siedzibą w W. do zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu marki S.o nr rej...

II SA/Gl 1203/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-13

, oryginału karty pojazdu, oryginału protokołu wraz z ugodą z dnia [...]r., sygn. akt [...], dwóch unieważnionych tablic rejestracyjnych o wyróżniku [...]., Przy piśmie...
z dnia 20 maja 2021 r. pełnomocnik skarżącego przedstawił oryginał dowodu rejestracyjnego i oryginał karty pojazdu., Decyzją z dnia [...]r. nr [...] orzekł o odmowie...

III SA/Gd 540/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-03-03

do wniosku m.in. oprócz ww. postanowienia o umorzeniu dochodzenia, także oświadczenie, że nie posiada dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu z powodu ich utraty w związku...
pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, innych dokumentów w postaci dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana, zaświadczenia wydanego...

II SA/Gl 495/22 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-04-25

kwietnia 2022 r. sprawy ze skargi 'A' Sp. z o. o. w W. na pismo Prezydenta Miasta K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia...
[...] r., nr [...], informujące że organ rozpoznał aktem z dnia [...] r., nr [...] wniosek skarżącej o zwrot części opłaty za kartę pojazdu. Jednocześnie organ wskazał...

II SA/Gl 496/22 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-04-25

kwietnia 2022 r. sprawy ze skargi 'A' Sp. z o. o. w W. na pismo Prezydenta Miasta K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu...
K. z dnia [...] r., nr [...], informujące że organ rozpoznał aktem z dnia [...] r., nr [...] wniosek skarżącej o zwrot części opłaty za kartę pojazdu. Jednocześnie organ...

III SAB/Łd 49/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-01-13

. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, właściciel pojazdu składa oświadczenie o ich utracie., 5...
rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, oraz tablice (tablicę) rejestracyjne;, 2) w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 2 ustawy - dowód rejestracyjny...
1   Następne >   +2   +5   +10   24