Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

VII SA/Wa 1049/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-13

[...] kwietnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia uprawnienia do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej...
czynności, II. uznaje uprawnienie P. sp. z o.o. z siedzibą w W. do zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu marki [...] o numerze rejestracyjnym W[...] w kwocie 925 zł...

III SA/Lu 591/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-01-07

2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt; II. uznaje obwiązek Starosty dokonania zwrotu na rzecz...
[...] kwoty [...]zł ([...]) za wydanie karty pojazdu nr [...] dla samochodu osobowego marki [...] o numerze rejestracyjnym [...]; III. zasądza od Starosty na rzecz...

III SA/Kr 241/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-02-04

Spółki A Sp. z o.o. w W. zwrotu kwoty 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu samochodu marki [...] o nr rej...
, stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu nr: [...], dla pojazdu marki MERCEDES-BENZ [...] o nr rej. [...], zarejestrowanego w dniu 17 listopada 2004 r...

III SA/Kr 1116/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-02-09

na rzecz strony skarżącej [...] sp. z o.o. w W. zwrotu kwoty 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu...
kwoty 425,00 zł, stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki Renault [...] o nr rej. [...], zarejestrowanego w dniu 11 października...

III SA/Kr 1115/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-02-09

na rzecz strony skarżącej A sp. z o.o. w W. zwrotu kwoty 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu samochodu...
425,00 zł, stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...] o nr rej. [...], zarejestrowanego w dniu 29 kwietnia 2005 r., Powyższa...

III SA/Gd 318/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-09

z siedzibą w W. na akt Prezydenta Miasta z dnia 18 lutego 2021 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt w części...
odmawiającej 'A' Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu marki Mercedes-Benz [...] o numerze...

III SA/Gd 372/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-16

z siedzibą w W. na akt Prezydenta Miasta G. z dnia 2 marca 2021 r., nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt w części...
odmawiającej A. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu marki IVECO 440E43T/P o numerze rejestracyjnym...

III SA/Gd 366/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-16

w W. na akt Prezydenta Miasta G. z dnia 2 marca 2021 r., nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt w części...
odmawiającej A. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu marki MAN L2000 o numerze rejestracyjnym [...]; 2...

III SA/Gd 474/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-16

z siedzibą w W. na akt Prezydenta Miasta [...] z dnia 29 marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt w części...
odmawiającej 'A' Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu marki Renault Magnum o numerze...

III SA/Gd 434/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-09

z siedzibą w W. na akt Prezydenta Miasta z dnia 17 marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt, II. uznaje...
za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki VOLVO [...] o numerze rejestracyjnym [...], III. zasądza od Gminy Miasta na rzecz skarżącej 'A' Spółki z ograniczoną...
1   Następne >   +2   +5   +10   98