Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Łd 507/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-16

Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; 2. stwierdza...
, że skarżącemu Ł. K. przysługuje uprawnienie do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu seria i numer [...] w kwocie 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych; 3...

III SA/Lu 653/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-12-01

z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt; II. uznaje obowiązek Starosty dokonania...
na rzecz J. A. zwrotu kwoty [...] zł za wydanie karty pojazdu nr [...] dla pojazdu marki R. M. o nr rej. [...]; III. zasądza od Starosty [...] na rzecz J. A. [...] zł z tytułu...

VIII SA/Wa 548/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-20

. na czynność Prezydenta Miasta R. z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie kart pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej...
czynności w części w jakiej dotyczy kart pojazdów o numerach rejestracyjnych...

III SA/Lu 605/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-11-23

[...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt; II. uznaje obowiązek Starosty [...] dokonania...
na rzecz A. K. zwrotu kwoty [...] ([...]) zł za wydanie karty pojazdu nr [...] dla pojazdu marki A. [...] [...] o nr rej. [...]; III. zasądza od Starosty [...] na rzecz A. K...

III SA/Lu 831/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-02-04

[...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt; 2. uznaje obowiązek Starosty dokonania na rzecz A. P...
. zwrotu [...] zł (dziewięćset dwadzieścia pięć złotych), stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu seria i numer [...] dotyczącej samochodu osobowego...

III SA/Lu 830/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-02-04

[...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowa zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt; 2. uznaje obowiązek Starosty dokonania na rzecz A. P...
. zwrotu [...] zł ([...]), stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu seria i numer [...] dotyczącej samochodu osobowego marki P. o numerze...

III SA/Lu 829/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-01-21

. na akt Starosty R. z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt; II. uznaje obowiązek...
Starosty R. dokonania na rzecz A. P. zwrotu [...] zł , stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu seria i numer [...] dotyczącej samochodu osobowego...

III SA/Lu 828/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-01-21

. na akt Starosty R. z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt; II. uznaje obowiązek...
Starosty R. dokonania na rzecz A. P. zwrotu [...] zł , stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu seria i numer [...] dotyczącej samochodu osobowego Audi...

III SA/Lu 827/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-01-05

Starosty z dnia [...] marca 2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt; II. uznaje obowiązek Starosty...
dokonania na rzecz A. P. zwrotu [...] zł , stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu seria i numer [...] dotyczącej samochodu osobowego OPEL VECTRA o numerze...

III SA/Lu 832/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-02-11

z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu: I. uchyla zaskarżony akt w części dotyczącej odmowy stwierdzenia...
uprawnienia do zwrotu części opłaty w kwocie [...](czterysta dwadzieścia pięć) zł za wydanie karty pojazdu nr [...] dla pojazdu marki Ford Mondeo o numerze rejestracyjnym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100