Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III RN 194/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-11-09

'świadectwa homologacyjnego' tego pojazdu, a nie treść 'zaświadczenia o badaniu technicznym' tego pojazdu i nawiązująca do niej treść 'umowa kupna sprzedaży' pojazdu...
- o numerach:, silnika - (...); podwozia - (...); rejestracji (...); oraz po drugie - o danych technicznych: rodzaj pojazdu - ciężarowy; rok produkcji - 1998; liczba miejsc - 2...

I SA/Gd 2364/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-05-07

podatki w formie karty podatkowej. Ustalono, że Mieczysław Ż. świadczył usługi polegające na dokonywaniu badań technicznych pojazdów przewidziane w art. 64 ustawy z dnia 1...
były do 'diagnostyki', mieszczącej się w pozycji 'usługi w zakresie mechaniki i elektromechaniki pojazdowej', opodatkowanej w formie karty podatkowej, których wykonywanie zgodnie...

II SA 1225/01 - Wyrok NSA z 2001-10-16

, braku zezwolenia na czasowe gromadzenie odpadów oraz braku potwierdzenia odpadów na podstawie karty odbioru., W dniu 30 stycznia 2001 r. Wojewoda M. zarządzeniem nr 11...
publicznego w postaci możliwości wyrejestrowania pojazdu., 2. Ponieważ odwołanie rozpatrzył ten sam organ /pracownik upoważniony przez wojewodę do wydawania decyzji...

I SA/Lu 927/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-09-19

kontrolujący pomijają pismo Spółki informujące 'T.' S.A. o konsekwencji wstrzymania w dniu 3 stycznia 1997 r. montażu części elementów kominowych, nie uwzględniono wreszcie kart...
drogowych oraz kart pracy ze stycznia 1997 r., z których jednoznacznie wynika, że prace przy realizacji kotłowni w S. były prowadzone jeszcze w styczniu 1997 r...

II SA/Ka 1929/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-06-27

na użytkowanie. Z kolei decyzją z dnia 22.12.1998 r. /karta 34 akt adm./ zatwierdzono projekt budowlany i udzielono inwestorowi pozwolenia na kontynuację budowy kompleksu...
współwłasności użytkowania wieczystego i współwłasności nieruchomości /karta 42 i nast. akt adm./. Ponadto w aktach sprawy znajduje się pisemna zgoda skarżącej z dnia 16.03.1998...

I SA/Wr 257/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-04-23

7.10.1999 r. Spółka przedłożyła karty towarów na które nie złożyła wniosków o dokonanie certyfikacji na znak bezpieczeństwa, a także wniosek o klasyfikacje towarów według kodów...
dane dotyczące wartości sprzedaży z kart towarów. Ustalił organ, iż w 1996 r. łączna sprzedaż importowanych towarów nie oznaczonych znakiem bezpieczeństwa w kwocie netto...