Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Lu 196/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-03-27

, podczas gdy z karty pojazdu /Fahrzeugbrief/ jednoznacznie wynika, że samochód pochodzi z Belgii, i to samo stwierdza dokument EUR.2. Zakwestionowanie tego ostatniego...
dokumentu na tej podstawie, że Belgię jako kraj pochodzenia w polu 8 określa literą B, a nie BE nie jest trafne. Dokument EUR.2 potwierdza w pełni to, co zawiera karta pojazdu...

I SA/Wr 445/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-10-30

treść niemieckiej karty pojazdów /Fahrzeugbrief/, z której wynika, że oba samochody uzyskały w Niemczech homologację na potrójne przeznaczenie: jako ciężarowe, jako osobowe...
podatek naliczony VAT od zakupu pojazdów samochodowych marki Mercedes - do odliczenia od podatku należnego., Z przestawionych przez podatnika dowodów rejestracyjnych...

III SA 1016/97 - Wyrok NSA z 1998-11-12

Zawyżenie opłat za przejazdy taksówkowe w świetle par. 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie karty podatkowej /Dz.U. nr 151 poz...
. 717/ nie stanowi podstawy prawnej do zastosowania 50 procent podwyżki karty podatkowej. Zaskarżoną decyzją z dnia 2 czerwca 1997 r. Izba Skarbowa w W. utrzymała w mocy...

I SA/Lu 914/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-10-02

w czerwcu 1995 r. w podatkowej księdze przychodów i rozchodów 4 talii kart do gry /brak dowodów zakupu/ oraz błędne zaksięgowanie w listopadzie 1995 r. zwrotu prasy...
kart., Zaskarżoną decyzją z dnia 31 lipca 1997 r., po rozpatrzeniu odwołania, Izba Skarbowa w L. uchyliła w całości decyzję organu I instancji oraz określiła Mariannie...

V SA 1391/97 - Wyrok NSA z 1998-04-01

otrzymania karty stałego pobytu P.T. uzyskała prawo, a nie obowiązek przesiedlenia się do Polski wraz ze swoim mieniem., W dniu 1.9.1995 r. skarżąca była już jednak zameldowana...
zamieszkania odpowiednio: za granicą lub w kraju. Decyzja Wojewody Warszawskiego zezwalająca P.T. na stały pobyt w Polsce wydana została w dniu 19.8.1995 r., natomiast kartę...

I SA/Gd 1466/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-10-09

/ niewykazanie w zeznaniu ostatecznym /CIT-8/ wszystkich przychodów zaewidencjonowanych na kartach zespołu 7 na kwotę 408.424.400 st. zł., Z ewidencji księgowej na kontach...
uzyskania przychodów z przyczyn obok nich wskazanych. I tak:, 1/ wydatki dotyczące eksploatacji pojazdów nie ujętych w ewidencji środków trwałych Spółki w kwocie 610.199.379...

I SA/Wr 836/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-11-16

nie przetworzonej dla potrzeb czasopisma i nie związane z jego treścią, a także utwory muzyczne, uaktualnienia programów, sterowniki do kart graficznych, drukarek i innych...
, który jeden z numerów poświęcił omówieniu konkretnego samochodu i dla ilustracji dołączył do pisma egzemplarz opisywanego pojazdu. W SWW nie wyodrębniono wyrobu...