Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Łd 131/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-06-30

do Polski /tzw. zielonej karty samochodu/, mimo wezwania Urzędu Celnego., Skarżąca wnosiła wprawdzie o przesłuchanie w ramach pomocy prawnej Armina G. - właściciela firmy...
też ubezpieczenia samochodu na przejazd do Polski /zielonej karty/ i celnych tablic rejestracyjnych. Ponadto Główny Urząd Ceł był w posiadaniu informacji z Ambasady RP w Kolonii...

III RN 28/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-08-06

z zagranicy przedmiot nie mógł być nabyty po dacie uzyskania karty stałego pobytu oraz że status osoby przesiedlającej się nie ulega zmianie przez sam fakt uzyskania karty...
podnosząc, iż w świetle przepisów tej ustawy pozbawiony znaczenia jest fakt, że przedmiotowy samochód został nabyty przez skarżącą po dacie uzyskania przez nią karty...

SA/Rz 1612/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-02-04

miejsce zamieszkania w P. miał Kartę Rezydenta ważną do 19 grudnia 2005 r. i jak każdy cudzoziemiec mógł zarejestrować samochód na swoje nazwisko. Analizując te ustalenia...
skarżącego i wniósł o uchylenie obu wydanych w sprawie decyzji. W uzasadnieniu wskazał, że przedstawione przez niego dowody dostatecznie dowodzą użytkowania pojazdu...

I SA/Wr 2390/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-02-16

potwierdza jego karta drogowa. Dozorca ruchomości nie ryzykowałby bowiem użycia do transportu niesprawnego, lub nawet tylko w części sprawnego pojazdu, narażając...
i delegacjach pracowników oraz kartach drogowych autobusu., Przechodząc do kwestii związanych z przyznaniem skarżącemu wynagrodzenia za dozór, należy zd. skarżącego wskazać...

III SA 7870/98 - Wyrok NSA z 1999-10-26

operacji gospodarczych,, nie przedłożyli dowodów wykorzystania telefonicznych kart. magnetycznych o wartości 1.865,21 zł do celów działalności gospodarczej,, nie wykazali...
,, nie wykazali, że wydatkowali 2.655,03 zł na remont własnego pojazdu,, nie przedstawili dowodów źródłowych na okoliczność, iż koszty obsługi bankowej w kwocie 338,26 zł dotyczyły...

SA/Bk 1619-1620/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-12-16

wykonane na kartach oferty handlowe. Powyższych dowodów nie uznał inspektor twierdząc, iż przedstawione oferty handlowe na luźnych kartkach można było wykonać w każdym...
i sprzedaży, ewidencje wyposażenia i przebiegu pojazdu., Podatniczka wyjaśniła, że sprzęt komputerowy służył jej do sporządzania analiz niezbędnych do prowadzenia firmy...