Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

III SA 68-69/96 - Wyrok NSA z 1996-12-06

z preferencji podatkowych: opodatkowania w formie karty podatkowej czy ryczałtu jak inne wolne zawody. Traktowanie działalności adwokata przez urząd skarbowy, a następnie...
pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisy o opodatkowaniu w formie karty podatkowej, uregulowane rozporządzeniem Ministra Finansów z 20 grudnia 1991...

III SA 377/95 - Wyrok NSA z 1996-05-08

., a także kwotę wynikającą z ewidencji przebiegu pojazdu, po niewielkiej korekcie stawki w poz. 3 karty /z 2.674 na 2.500 zł./ w wysokości 19.093.840 zł. wyliczając...
pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu określonej w odrębnych przepisach obowiązujących w przedsiębiorstwach państwowych pomniejszoną o wysokość odpisów z tytułu nadużycia...

SA/Po 923/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1996-02-08

Celnego w Poznaniu wymierzył Barbarze M. od wyżej wymienionego pojazdu cło w wysokości 40.635.000 st. zł oraz podatek obrotowy w wysokości 10.890.000 st. zł., Od powyższej...
oraz posiadał kartę przesiedleńczą, a więc spełniał wymogi konieczne do bezcłowego przywozu samochodu z zagranicy. Wskazano również, podobnie jak w odwołaniu, iż samochód...