Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Go 683/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-10-20

Prezydenta Miasta z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II. uznaje...
obowiązek Prezydenta Miasta dokonania zwrotu R.K. części opłat w wysokości po 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych za każdą z niżej wymienionych kart pojazdu: 1. z dnia...

II SA/Go 844/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-29

z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II. uznaje uprawnienie...
skarżącej T.M. do otrzymania zwrotu części opłat w wysokości po 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych, pobranych przez Starostę, za wydanie kart następujących pojazdów: 1...

II SA/Op 359/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-09-09

stanowi skarga M. D. na czynność Prezydenta Miasta Opola z dnia [...], nr [...], którą odmówiono skarżącemu zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu dla dwóch samochodów...
i prawnych., Pismem z dnia 16 marca 2010 r., które wpłynęło do Urzędu Miasta w Opolu w dniu 17 marca 2010 r., M. D. wniósł o zwrot pobranej opłaty za wydanie karty pojazdów...

II SA/Go 394/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-30

[...] r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II. uznaje obowiązek Starosty dokonania zwrotu...
P.M. części opłat w wysokości po 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych za każdą z niżej wymienionych kart pojazdu: 1. nr [...], z dnia [...] roku, 2. nr [...], z dnia...

II SA/Go 404/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-30

[...] r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II. uznaje obowiązek Starosty dokonania zwrotu...
A.W. części opłat w wysokości po 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych za każdą z niżej wymienionych kart pojazdu: 1. nr [...] z dnia [...] roku, 2. nr [...] z dnia...

II SA/Go 766/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-11-25

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdów I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II. uznaje obowiązek...
Starosty M. dokonania zwrotu M. M. części opłat w wysokości po 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych pobranych za wydanie kart następujących pojazdów: 1. [...], 2. [...], 3...

II SA/Op 472/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-04-22

skarga L. O. na czynność Starosty Nyskiego z dnia [...], nr [...], którą odmówiono skarżącej zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu m.in. dla samochodu...
2003-2006 i znajdował się w nim m.in. samochód osobowy [...] o nr rej. [...]. W uzasadnieniu żądania wnioskodawczyni podniosła, że wydanie karty pojazdu samochodowego...

II SA/Op 562/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-17

stanowiącej część opłaty za wydanie 117 kart pojazdu, w tym dla samochodu marki [...], o numerze rejestracyjnym [...]. Powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17...
[...], doręczonym M. W. w dniu 14 lipca 2010 r., poinformował wnioskodawcę, że zwrot części opłaty może dotyczyć jedynie tych opłat za wydanie karty pojazdu...

II SA/Op 581/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-17

stanowiącej część opłaty poniesionej za wydanie 117 kart pojazdu, w tym dla samochodu marki [...] o numerze rejestracyjnym [...]. Powołując się na wyrok Trybunału...
rozpoczyna się w dniu wniesienia opłaty za wydanie karty pojazdu., Pismem z dnia 23 lipca 2010 r., nadanym w placówce pocztowej 26 lipca 2010 r., M. W. wezwał organ...

II SA/Op 595/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-20

stanowiącej część opłaty poniesionej za wydanie 117 kart pojazdu, w tym dla samochodu marki [...] o numerze rejestracyjnym [...]. Powołując się na wyrok Trybunału...
), którego bieg rozpoczyna się w dniu wniesienia opłaty za wydanie karty pojazdu., Pismem z dnia 23 lipca 2010 r., nadanym w placówce pocztowej 26 lipca 2010 r., M. W. wezwał organ...
1   Następne >   +2   +5   +10   100