Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

III SA/Wr 447/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-06

ze skargi M. G. na czynność Starosty O. z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność...
. W dniu [...] października 2003 r., Starosta O. dokonał rejestracji sprowadzonego z terenu Unii Europejskiej pojazdu marki [...] nr rej. [...]. Za wydanie karty danego...

II SA/Go 400/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-09-24

na czynność Starosty z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II...
. uznaje obowiązek Starosty do dokonania zwrotu skarżącej H.K. części opłaty w wysokości 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych pobranej za wydanie karty pojazdu marki...

III SA/Gd 61/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-05-14

odpowiedzialnością z siedzibą w W. na czynność Prezydenta Miasta [...] z dnia 21 października 2014 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność...
zaskarżonej czynności w części dotyczącej odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie kart pojazdów o numerach rejestracyjnych...

II SA/Go 278/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-06-25

na czynność Starosty z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; II. uznaje...
obowiązek Starosty do dokonania zwrotu R.R. części opłaty w wysokości 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych pobranej za wydanie karty pojazdu marki [...], nr rejestracyjny...

II SA/Go 316/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-08-20

na czynność Starosty z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II...
. uznaje obowiązek Starosty do dokonania zwrotu skarżącej I.S. części opłaty w wysokości 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych pobranej za wydanie karty pojazdu marki...

III SA/Lu 605/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-15

Starosty z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr : [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdów I. uchyla zaskarżony akt; II. uznaje obowiązek Starosty...
dokonania na rzecz G. T. zwrotu kwoty 1700 zł (jeden tysiąc siedemset złotych), stanowiącej część opłat uiszczonych za wydanie karty pojazdu [...] dotyczącej samochodu...

II SA/Sz 1038/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-05-07

A. na czynność Prezydenta Miasta z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności w części...
dotyczącej odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu o numerze identyfikacyjnym [...] i numerze rejestracyjnym [...], II. stwierdza, że zaskarżona czynność w części...

II SA/Go 401/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-09-24

na czynność Starosty z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II. uznaje...
obowiązek Starosty do dokonania zwrotu solidarnie skarżącym H.K., A.K. i R.R. części opłaty w wysokości 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych za wydanie karty pojazdu...

VII SA/Wa 2223/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-10

w [...] na czynność Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza...
bezskuteczność zaskarżonej czynności w części w jakiej dotyczy karty pojazdu o numerze rejestracyjnym [...] ; II. stwierdza, że zaskarżona czynność w części opisanej w punkcie...

VII SA/Wa 2205/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-05

w[...] na czynność Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] czerwca 2014 r. znak [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej...
czynności w części dotyczącej odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu o numerze rejestracyjnym [...]; II. stwierdza, że zaskarżona czynność w części opisanej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100