Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 1206/89 - Wyrok NSA z 1990-03-15

stabilizacyjnemu. Nieprzedstawienie kontrolującemu kart drogowych tego pojazdu jako dowodu jego używania wynikało z tego, że samochód ten był wykorzystywany jako warsztat naprawczy...
na terenie macierzystego zakładu, dlatego też nie zachodziła potrzeba wystawiania kart drogowych. Mechanik tego pojazdu wykorzystując jego wyposażenie od maja do lipca 1988 r...

III SA 876/90 - Wyrok NSA z 1990-11-29

pojazdu wyłącznie do przewożenia ładunku. Skoro Jan K. i Jan S. takiego dokumentu nie przedstawili, to organ celny nie mógł uznać pojazdu za inny niż to wynikło z karty...
' są samochodami osobowymi., W tej sytuacji można byłoby zakwalifikować pojazd do poz. 87.04 taryfy celnej ze stawką 15 procent tylko wówczas, gdyby z niemieckiego dokumentu wynikało...