Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 2210/01 - Wyrok NSA z 2003-01-16

, rozdzielającą część osobową od części bagażowej, o liczbie miejsc 5. Rodzaj pojazdu wynika również z karty pojazdu wystawionej przez dealera, gdzie określono...
z osobowego na 'ciężarowo-specjalizowany' w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu., Niezależnie od tego w uzasadnieniu decyzji organu odwoławczego wskazano, że przepisy...

SA/Bd 2288/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-12-11

, karta pojazdu oraz dowód odprawy celnej przywozowej., Z akt sprawy wynika, że Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handłowo-Usługowe 'K.' s. c. nabyło samochód w dniu 29.06.1999 r...
. (...) przedmiocie rejestracji pojazdu - stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji; (...). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w T. decyzją z dnia 9 maja 2002 r...

II SA 3538/01 - Wyrok NSA z 2003-08-26

maja 1999 r. dokonał przebicia karty opłaty drogowej dobowej., Organ koncesyjny, postanowieniem z dnia 8 marca 2001 r., wszczął z urzędu postępowanie wznowieniowe w sprawie...
par. 1 Kk, popełnione w formie jaką opisano w uzasadnieniu wyroku, polegające na przerobieniu karty opłaty drogowej i przedłożeniu ww. dokumentu na przejściu granicznym w Ł...

I SA/Wr 2344/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-01-29

niż dokument rejestracji pojazdu, jeżeli mogą one wykazać fakty używania tego środka transportu do zaspokojenia celów osobistych lub domowych w kraju pobytu. Naczelny Sąd...
zaświadczenie, dowód kupna pojazdu /umowa/, fakturę na transport morski samochodu, zaświadczenie o jego wyrejestrowaniu /6.08.99/ oraz deklarację wartości celnej., Organ...