Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X

III SA/Po 894/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-23

gospodarczego, poprzez uniemożliwienie jej skorzystania z pomocy rządowej w ramach COVID-19, powiększając starty finansowe z prowadzonej działalności gospodarczej...
działań w celu sprawdzenia w jakim przedmiocie faktycznie prowadzę działalność gospodarczą oraz nie zażądał ode mnie żadnych dokumentów. Ustawodawca wśród tych kodów...

III SA/Łd 891/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-10

skarżącemu pomocy o wartości brutto 18 000,00 zł (zaświadczenie o pomocy de minimis). Skarżący rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 18 lipca 2013r. Przeważającym...
dochodu z prowadzenia innej działalności gospodarczej, wynajmu, produkcji rolnej, prac dorywczych, alimentów ani z innych źródeł, posiada dom o powierzchni 50 m2...

IV SA/Gl 1143/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-06

. P. odwołała się wyrażając niezadowolenie z treści otrzymanego rozstrzygnięcia. Podała, że dochód jej męża z działalności gospodarczej w firmie 'A' został utracony...
w 2014 r.. Natomiast rozpoczęta od 6 września 2014 r. działalność gospodarcza w firmie 'B' została zawieszona z dniem 15 października 2015 r. Z tego powodu obecnie jedynym...

I SA/Ol 144/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-23

zobowiązanego. Pełnomocnik podał, że zobowiązany jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę z minimalnym wynagrodzeniem oraz ponosi straty z działalności gospodarczej...
oraz że do tej pory nie dokumentował wydatków ponoszonych na leki. Wskazał, że zadłużenie powstało po wrogim przejęciu działalności gospodarczej przez osoby trzecie...

I OSK 1662/19 - Wyrok NSA z 2020-05-18

. nie spełniła przesłanki uzyskania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego bowiem jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. Odwołując się od ww. decyzji...
, iż skarżąca w 2017 r. uzyskała dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 438.764,27 zł (PIT-36L), natomiast za 2016 r. w kwocie 5.689,94 zł (PIT-36L...

III SA/Kr 37/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-27

się ją bowiem za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą)., Odwołując się od ww. decyzji skarżąca zarzuciła decyzji naruszenie art. 2 Konstytucji RP poprzez wydanie...
zatrudnioną w rozumieniu ww. definicji, ponieważ jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1997 r...

III SA/Po 857/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-23

działalność gospodarcza na dzień [...] września 2020 roku oznaczona została kodem [...], Decyzją z dnia [...] marca 2021 roku, znak: [...] Zakład Ubezpieczeń Społecznych...
2020 roku D. D. prowadził działalność gospodarczą z przeważającym kodem PKD [...], który nie został wskazany w ustawie uprawniającej do zwolnienia z obowiązku opłacania...

II SA/Ol 39/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-02-23

, to miesięczny dochód rodziny. Skoro jednak z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej od 1 marca 2015r. uzyskano dochód za miesiąc kwiecień 2015r...
osiągniętego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie stanowi utraty dochodu, o którym mowa w art. 2 pkt 19 u.p.p.w.d., Od decyzji tej E.C. wniosła odwołanie zarzucając...

IV SA/Gl 403/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-27

z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili...
rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą. Jak stanowi art. 18 ust. 6 ustawy, w przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczenia wychowawczego...

I SA/Ol 770/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-01-20

prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, przy czym rozliczeń z tytułu składek na własne ubezpieczenie dokonuje na indywidualnym koncie o Numerze Identyfikacji...
numerem NIP nie zgłoszono do ubezpieczeń społecznych innych osób niż stronę jako osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. W związku z tym pismem z 2.06.2020...
1   Następne >   +2   +5   +10   23