Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X

SA/Rz 196/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-06-15

do zasiłku z powodu podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej., W dniu 18.12.2000 r. ponownie został zarejestrowany jako osoba bezrobotna i na podstawie art. 25 ust. 11...
pobierał do dnia 17.05.2001 r., ponieważ z dniem 18.05.2001 r. został wyrejestrowany z ewidencji bezrobotnych ze względu na rozpoczęcie działalności gospodarczej...

II SA/Gl 993/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-12-05

. do dnia [...] grudnia 1987 r. prowadził działalność '[...]' z siedzibą w P. Był członkiem samorządu gospodarczego - rzemieślniczego i przynależał do cechu. Urząd...
przez stronę działalnością antykomunistyczną, został zmuszony do zamknięcia prowadzonej działalności gospodarczej. Organ wyjaśnił ponadto, że zwrócił się do Cechu Rzemiosł...

IV SA/Wr 788/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-03-24

egzekucji administracyjnej potrącana jest kwota 238,40 zł. Ponadto strona prowadzi wielobranżową działalność gospodarczą i z tego tytułu roczny dochód wyniósł 19523,05 zł...
(miesięcznie-1626,92 zł). Obecnie działalność gospodarcza z powodu pożaru nie przynosi dochodu. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie mieszkania kształtują się, według...

IV SA/Wa 1169/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-24

wielodzietnej rodziny (troje dzieci). Stąd też założyła działalność gospodarczą polegającą na praniu dywanów, wykładzin, dzięki prowadzeniu której jej dochody...
też Sąd nie dostrzega żadnej degradacji zawodowej skarżącej. To samo odnosi się także do prowadzenia przez nią działalności gospodarczej. Skarżąca ani nie otrzymała zakazu...

II SA/Lu 524/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-01-16

, opłat wpisowych, dotacji, darowizn, zapisów i wpływu z działalności gospodarczej. Za rok podatkowy 2007 dochód Stowarzyszenia wyniósł 799,65 złotych. Jak oświadczył...
finansowe przeznacza ono na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania takich jak opłaty za lokal, energię elektryczną, telefon i działalność statutową., W ocenie Sądu...

IV SA/Wr 61/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-04-10

dochodów z tytułu pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu lub z tytułu rolniczej działalności gospodarczej podlegającej...

II SA/Gl 887/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-10-29

, gdyż w tym czasie nie mógł on prowadzić działalności gospodarczej, co wypełnia także art. 3 pkt. c ustawy. Końcowo skarżący podkreślił, że cała jego działalność miała na celu...
oraz zweryfikować, jak często i w jakim czasie skarżący brał udział w tych spotkaniach oraz czy działalność na zasadzie uczestnictwa w kołach dyskusyjnych była działaniem mającym...

IV SA/Po 522/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-11-27

, że przez fakt skierowania go do pracy przymusowej nie mógł prowadzić swojej działalności gospodarczej polegającej na handlu detalicznym świerkami oraz choinkami i gałęziami...
oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych., Organ wyjaśnił w uzasadnieniu decyzji, że Skarżącym w złożonym wniosku opisał okoliczności swojej działalności...

II SA/Kr 768/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-09-15

. Odtąd sprawcy kradzieży mienia państwowego byli uważani za przestępców gospodarczych, nawet jeżeli ich działalność była polityczna. Skazanie miało miejsce w trybie doraźnym...
, biorąc pod uwagę zeznania wnioskodawcy i L. P., że czyny, za które S. M. został skazany były związane z działalnością w organizacji niepodległościowej (postanowienie...

IV SA/Wr 187/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-08-20

lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, z tytułu:, 1. udziału w działalności opozycyjnej w latach [...] r.,, 2. represji za działalność na stanowisku Naczelnika Gminy...
działalności opozycyjnej w okresie od stycznia [...] r. do grudnia [...] r., opis okoliczności związanych z doznanymi represjami., W ramach pisemnego opisu działalności...
1   Następne >   +2   +5   8