Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X

IV SA/Wr 391/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-22

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, z której wynika, że w okresie od dnia 6 marca 2001 r. do dnia 7 lutego 2017 r. strona posiadała wpis do ewidencji działalności gospodarczej...
, ponieważ na podstawie wypisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej ustalono, że od dnia 6 marca 2001 r. strona posiadał...

I OSK 766/18 - Wyrok NSA z 2018-09-26

Urzędzie Pracy we [...] (dalej PUP) jako osoba bezrobotna i złożył oświadczenie, że nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; decyzją z [...] czerwca 2012...
[...] września 2016 r. PUP pozyskał dokument z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (dalej CEIDG), z którego wynika, że strona...

I OSK 765/18 - Wyrok NSA z 2018-09-26

działalności gospodarczej. Odwołujący wywodził, że rejestracji jako osoba bezrobotna dokonał dwukrotnie: [...] września 2010 r. i [...] sierpnia 2011 r., i nie pamiętał...
wykonała telefon do Izby Skarbowej w celu potwierdzenia prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Po zakończonej rozmowie telefonicznej zwróciła się do niego...

IV SA/Wr 253/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-10-26

między innymi oświadczenie, że nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej., Natomiast w dniu 2 grudnia 2015 r. pozyskano dokument z Centralnej Ewidencji...
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, z którego wynika, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2003 r. do dnia 22 października 2013 r. posiadał wpis...

IV SA/Wr 273/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-10-10

się w Powiatowym Urzędzie Pracy we W. w dniu 28.03.2013 r. W dniu rejestracji zainteresowany oświadczył, że nie złożył wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej...
podjęcia zatrudnienia. W dniu zaś 13.12.2017 r. organ pierwszej instancji pozyskał z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wydruk...

IV SA/Wr 272/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-10-10

, że nie złożył wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wobec czego decyzją Prezydenta Miasta W. nr [...] z dnia [...].02.2015 r. uznano skarżącego za osobę...
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wydruk, z którego wynika, że od dnia 01.05.1994 r. skarżący posiadał jednak wpis do ewidencji działalności...

IV SA/Wr 74/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-09

nowych okoliczności faktycznych, potwierdzonych informacją z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, z której wynika...
, że w okresie od dnia 1 czerwca 1990 r. do dnia 9 września 2016 r. strona posiadała aktywny wpis do ewidencji działalności gospodarczej., Decyzją z dnia [...] listopada 2016 r...

I OSK 764/18 - Wyrok NSA z 2018-09-26

dowodu osobistego, wypełniła kwestionariusz osobowy nie zaznaczając tylko odpowiedzi odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej. Odwołujący wywodził, że rejestracji...
potwierdzenia prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Po zakończonej rozmowie telefonicznej zwróciła się do niego i powiedziała, że '... Może Pan podpisać Oświadczenie...

III SA/Łd 443/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-07-20

1996 r. rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej - Malowanie i szklenie. Z tym samym dniem, tj. 21 listopada 1996 r. skarżący zaprzestał działalności gospodarczej...
statusu ostateczności, co oznacza, że brak było w ogóle podstaw do wznowienia postępowania. Skarżący nigdy działalności gospodarczej nie prowadził. Nie miał świadomości...

IV SA/Wr 274/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-12

wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,, - decyzją Prezydenta Miasta W. z dnia [...] nr [...] strona została uznana za osobę bezrobotną z dniem 11.06.2012 r...
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: CEIDG), z którego wynika, że strona posiadała wpis do ewidencji działalności gospodarczej w okresie od 1 stycznia 1992 r. do 5...
1   Następne >   +2   +5   +10   100