Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

I SA/Ol 370/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-08-29

, a następnie dokonało korekty do tych deklaracji. Nie zostały wykazane jednak grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na podstawie posiadanej dokumentacji organ...
, średniego i wysokiego napięcia, zajęte przez B na działalność gospodarczą polegającą na przesyłaniu energii elektrycznej. Organ wskazał numery geodezyjne i położenie...

I SA/Sz 475/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-10-22

przy zastosowaniu stawek jak za grunty związane z działalnością gospodarczą oraz stwierdził zaległości w tym podatku., W odwołaniu od decyzji podatnik, kwestionując tę część...
zajęte są na prowadzenie działalności gospodarczej przez ww. operatora, który prowadzi działalność w zakresie przesyłu energii elektrycznej, tj. działalność inną...

I SA/Sz 676/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-12-02

od nieruchomości z zastosowaniem stawki przewidzianej dla gruntów zajętych na działalność gospodarczą., Wymienioną decyzją z [...] czerwca 2020 r. organ podatkowy I instancji...
działalności gospodarczej przedsiębiorstwa energetycznego, która to działalność jest realizacją celów publicznych polegających na zaopatrzeniu kraju w energię elektryczną...

FPK 5/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-09-09

4 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ za związane z działalnością gospodarczą inną niż leśna...
ze zm./, dla których sporządzony został planu urządzenia lasu mogą być uznane za grunty związane z działalnością gospodarczą inną niż działalność leśna?, podjął...

I SA/Ol 478/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-12-21

przewidzianą dla gruntów pozostałych a nie związanych z działalnością gospodarczą. W złożonym w Urzędzie Miejskim w P. piśmie z dnia 18.01.2006r. Zakład ten wyjaśnił...
się zaś za działalność gospodarczą, stosownie do art. 1a ust. 2 powołanej ustawy. Strona podała w toku postępowania, że prowadzona działalność na nieruchomości przy ul...

I SA/Ol 481/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-12-21

., stosując do części z posiadanych gruntów o powierzchni 82.601 m2 stawkę podatkową przewidzianą dla gruntów pozostałych a nie związanych z działalnością gospodarczą...
z późn. zm., dalej cytowanej jako u.p.o.l.). Działalności takiej nie uznaje się zaś za działalność gospodarczą, stosownie do art. 1a ust. 2 powołanej ustawy. Strona podała...

I SA/Ol 480/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-12-21

i Spedycji Lasów Państwowych w G. wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2005 r. w kwocie 42.630 zł od związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą...
. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), zwanej dalej u.p.o.l. Działalności takiej nie uznaje się zaś za działalność gospodarczą, stosownie do art. 1a ust. 2 powołanej...

II FSK 762/20 - Wyrok NSA z 2020-06-17

, a działalność gospodarcza - podatkiem od nieruchomości. Sąd wyjaśnił pojęcie 'grunty zajęte na działalność gospodarczą' i wskazał, że chodzi tu o czynności wykonywane...
działalności gospodarczej, pomimo prowadzenia na nich określonych czynności w ramach działalności leśnej. Sąd następnie wyraził wątpliwość, że to działalność...

I SA/Ol 477/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-12-21

za 2002 r. w kwocie 70.835 zł od związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą budynków o powierzchni 1698 m2 oraz 107.376 m2 gruntów., Z akt sprawy wynika...
służąca prowadzeniu działalności leśnej. Działalności takiej nie uznaje się zaś za działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r...

II OSK 82/16 - Wyrok NSA z 2017-09-13

nr [...], obręb L., gm, L. K. na grunt rolny z uwagi na zamiar prowadzenia działalności gospodarczej - szkółki drzew i krzewów, wskazując jednocześnie, że są osobami...
prowadzącymi działalność gospodarczą, których dotknął kryzys gospodarczy i nie są w stanie spłacać swych zobowiązań. Wymusza to konieczność rozpoczęcia innej formy działalności...
1   Następne >   +2   +5   +10   16