Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X
  • Symbol

VI SA/Wa 556/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-26

' lub 'strona skarżąca'):, 1) został objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej zarejestrowanej pod nazwą: K. S...
pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. ZUS wyjaśnił, iż nie znalazł podstaw do prowadzenia postępowania...

VI SA/Wa 874/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-02

stwierdzono objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym T. K. (dalej skarżący) z tytułu prowadzenia przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej w okresach: od 8...
NFZ ) z wnioskiem o ustalenie okresu podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu skarżącego z tytułu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej...

VI SA/Wa 1444/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-19

skarżąca') został objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie od dnia [...] marca 2000 r...
decyzji dotyczącej podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez skarżącego G. W. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,. ZUS poinformował, że skarżący z tytułu...

VI SA/Wa 2035/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-12

z wnioskiem o rozstrzygnięcie w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego P. O. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej - na podstawie ustawy...
działalności w ewidencji działalności gospodarczej w przypadku jej nieprowadzenia odnosi skutek w sferze podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu...

II GSK 1010/13 - Wyrok NSA z 2014-08-26

o rozpatrzenie sprawy objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym J. K. z tytułu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej w okresie od 1 maja 2008 r. do 31 października...
pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Nr 776/93. Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej dokonał od dnia 1...

VI SA/Wa 843/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-21

:, 1. J. O. na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Z. Nr [...] z dnia [...] maja 2010 r. z dniem [...] września 1999 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej...
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.) przedsiębiorca niezatrudniąjący pracowników może zawiesić wykonywanie działalności...

VI SA/Wa 2531/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-10

działalności gospodarczej oddala skargę w całości I. Stan sprawy przedstawia się następująco:, 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. Inspektorat w M. (dalej nazywany...
okresu podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu M. G. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, wyjaśniając, że M. G. (nazywany dalej...

VI SA/Wa 660/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-10

ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w okresie od dnia [...] listopada 2008 r. do dnia [...] czerwca 2009 r. ZUS wskazał, że przedsiębiorca...
, który zamierza zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, zobowiązany...

VI SA/Wa 2670/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-02

. podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresach: od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2001 r...
'skarżącym') podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresach od 1 stycznia 1999r. do 31 grudnia...

VI SA/Wa 612/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-20

działalności gospodarczej oddala skargę L. K. (dalej zwana też stroną, skarżącą) wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Prezesa Narodowego...
2010 r., znak: [...] stwierdzającą, że L. K. była objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100