Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 772/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-10-12

. VI Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Dzieci Słabosłyszących i Niedowidzących. Placówka zapewnia całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu. Zasiłek...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zasiłku rodzinnego I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję działającego z upoważnienia...

II SA/Bk 370/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-10-24

społecznej wymienionych w art. 36 pkt 1 lit. a), b) i c) tj. zasiłku stałego, zasiłku okresowego i specjalnego zasiłku celowego oraz świadczeń niepieniężnych z pomocy...
wieku lub niepełnosprawności), lit. c - specjalny zasiłek celowy (przyznawany w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dotyczący sytuacji skrajnego ubóstwa lub nędzy...

II SA/Rz 546/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-10-24

tej odwołanie wniosła Z. S. podnosząc, że E. S. nie został umieszczony w ośrodku specjalnym, lecz skierowany do szkoły przy tym ośrodku i tylko czasowo korzysta z internatu...
-technicznej. Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że E. S. jest umieszczony i przebywa w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Wskazuje na to pkt 5 w § 2 statutu...