Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 264/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-07-13

opału, 4) odmowy przyznania świadczeń: a) pieniężnych z pomocy społecznej wymienionych w art. 36 pkt 1 lit. a) i c) tj. zasiłku stałego i specjalnego zasiłku celowego, b...
. nr [...] - w przedmiocie 1) przyznania pomocy w formie zasiłku celowego w wysokości 100 zł na pokrycie wydatków na: żywność (w tym paczki), środki czystości, 1/2 kosztów...

IV SA/Wr 766/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-07-12

zdania drugiego powołanego przepisu - nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych...
uzyskane faktycznie. Inne znaczenie tego określenia wymagałoby specjalnej wskazówki interpretacyjnej w samej ustawie. Nie można określenia 'przychody', które stanowią...