Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OSK 915/14 - Wyrok NSA z 2014-07-17

listopada 2007 r. nr XII/141/2007 w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 28 listopada 2013...
2007 r. nr XII/141/2007 w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej: stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały, stwierdził, że zaskarżona...

I OSK 144/15 - Wyrok NSA z 2015-04-29

Bochnia z dnia 26 września 2007 r. nr VIII/56/07 w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego...
. na uchwałę Rady Gminy w B. z dnia [...] września 2007 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości...

II SA/Sz 671/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-09-28

[...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, II. stwierdza, że zaskarżona...
[...] z dnia [...]r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 24, poz. 450). Podstawę prawną...

I OSK 70/19 - Wyrok NSA z 2021-12-15

w Augustowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. nr XXII/205/16 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku...
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej., Wyrok...

II SA/Rz 636/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-09-05

w zakresie kanalizacji sanitarnej i ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej podjęta na podstawie § 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...
sanitarnej. W § 6 ustalono stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej z ograniczeniem...

II SA/Kr 1144/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-06

. nr VIII/56/07 w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budowa urządzeń infrastruktury...
poz. 2603 z późn.zm.), podjęła uchwałę nr VIII/56/07 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...

I SA/Wa 480/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-27

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały o ustaleniu stawki procentowej opłaty adiacenckiej oddala skargę. Rada Miejska w T. uchwałą z dnia [...] lutego 2003 r...
. nr [...] ustaliła stawkę procentową do naliczania opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału w wysokości [...]% różnicy wartości nieruchomości...

II SA/Bk 38/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-04-04

w Augustowie z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń...
nr LI/501/18 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania...

III SA/Po 406/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-12-16

[...] nr [...] w przedmiocie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej oddala skargę /-/ M. Ławniczak /-/ M. Kosewska /-/ B...
września 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr 230/XXVII/2000 dotyczącej ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dotyczącej budowy urządzeń infrastruktury...

II SA/Sz 953/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-11-28

ze skargi Ł. P. na uchwałę Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 listopada 2007 r. nr XII/141/2007 w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej...
I. stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 listopada 2007 r. nr XII/141/2007 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej...
1   Następne >   +2   +5   +10   36