Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Po 451/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-08-03

Odwoławczego w P. z dnia [...] lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Decyzją z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...], wydaną na podstawie...
stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 83, poz. 1716, dalej - uchwała z 20...

IV SA/Po 453/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-09-28

Odwoławczego w [...] z dnia [...] lutego 2011r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Decyzją z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] Burmistrz Gminy...
o gospodarce nieruchomościami), zmienił decyzję własną z dnia [...] grudnia 2009 r. nr [...] ustalającą opłatę adiacencką w wysokości 8.126,10 zł z tytułu wzrostu...

II SA/Lu 445/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-10-09

adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości ww. nieruchomości na skutek jej podziału w wysokości 1.609,00 zł, zaznaczając, iż opłata jest wymagalna w terminie 14 dni od dnia...
przed i po podziale, ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w L. z dnia 30 sierpnia 2001 r., Nr XXXIV/247/2001 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu...

II SA/Gd 483/04 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-02-22

Odwoławczego z dnia 4 czerwca 2004 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. UZASADNIENIA, Prezydent Miasta decyzją z dnia 6 lutego 2004 r., na podstawie art...
infrastruktury technicznej, ustalił dla A. i A. K., właścicieli nieruchomości położonej w G., przy ul. [...] (działka nr [...]), opłatę adiacencką w wysokości 3.117,30 zł...

II SA/Ol 468/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-09-13

. i M. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią...
Gminy Jonkowo z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (Dziennik Urzędowy...

IV SA/Po 596/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-09-28

. delegowanego do Prokuratury Apelacyjnej sprawy ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Burmistrza Gminy M. z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1...
się, a wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału umarza się, w przypadku dokonania darowizny...

II SA/Bd 904/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-01-15

Miasta B. decyzją z dnia [...] r. ustalił opłatę adiacencką w wysokości 21.500 zł, stanowiącą 50 % wzrostu wartości nieruchomości wskazanej powyżej, spowodowanej...
, w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku jej podziału. Wskazano także, że wzrost wartości...

IV SA/Po 183/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-21

adiacenckiej wydane przed upływem okresu 3- letniego. Późniejsze wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji ustalającej wysokość tej opłaty, jeżeli upłynął już 3- letni termin...
kompetencje do wydania decyzji określającej wysokość opłaty adiacenckiej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa...

II SA/Łd 736/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-12-02

roku sprawy ze skargi P. W. i G. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. LS...
, Prezydent Miasta Ł. orzekł o ustaleniu opłaty adiacenckiej w wysokości 652,50 zł dla P. W. będącego współwłaścicielem nieruchomości położonej w Ł. przy ul. A 6, oznaczonej...

II SA/Ol 467/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-07-19

Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji; II...
'[...]' w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, ustalił opłatę adiacencką w wysokości '[...]' zł płatną na rzecz Gminy...
1   Następne >   +2   +5   +10   55