Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

VI SA/Wa 551/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-12

skutków następstwa prawnego., I tak: 'w przypadku zbycia nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej przechodzi na nabywcę. Decyzja administracyjna o ustaleniu...
opłaty adiacenckiej skierowana do osoby, która nie ma przymiotu strony w rozumieniu art. 28 k.p.a. w tym postępowania, a więc do byłego właściciela, jest dotknięta wadą...

II SA/Ol 966/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-01-13

) dotyczącego ustalenia opłaty adiacenckiej oraz wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lipca 2006 r. IV SA/Wa 607/06 (LEX nr 243079) dotyczącego...
Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobywania kopalin bez koncesji oddala skargę. Pismem z dnia 14 maja 2008r. Marszałek...