Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SA/Wa 1681/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-06

(opłaty pobierane za korzystanie ze środowiska naturalnego) oraz opłaty adiacenckie., Opłaty, podobnie jak podatki, pełnią przede wszystkim funkcję fiskalną, stanowiąc...
. na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia opłaty rocznej z tytułu wyłączenia z produkcji gruntu...

IV SA/Wa 1327/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-09

w interesie publicznym szczególną ochroną (opłaty pobierane za korzystanie ze środowiska naturalnego) oraz opłaty adiacenckie. Opłaty, podobnie jak podatki, pełnią przede wszystkim...
z siedzibą w B. na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty rocznej z tytułu wyłączenia z produkcji...

II SA/Bd 674/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-09-17

wymierzone opłaty adiacenckie oraz opłaty za wyłączenie działek z produkcji rolnej, o czym stanowi ust. 4.4. Porozumienia. W ocenie jednak organu, przedmiotowe Porozumienie...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia opłaty rocznej za 2011 r. z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji...

IV SA/Wa 1309/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-16

ze środowiska naturalnego) oraz opłaty adiacenckie. Opłaty, podobnie jak podatki, pełnią przede wszystkim funkcję fiskalną, stanowiąc źródło dochodów budżetowych (patrz...
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty rocznej z tytułu wyłączenia z produkcji gruntu leśnego - oddala...

II SA/Bd 311/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-05-14

naturalnego) oraz opłaty adiacenckie. Opłaty, podobnie jak podatki, pełnią przede wszystkim funkcję fiskalną, stanowiąc źródło dochodów budżetowych (komentarz L. Lipiec...
na wniosek Firmy Budowlanej 'D.' T. W. o rozłożenie na raty opłaty rocznej za 2012 r. przysługującej Województwu K.-P. z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej...

II SAB/Bd 78/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-10-28

polskiego, żeby żadne z poniższych opłat nie zostały wymierzone w stosunku do [...]:, - opłaty adiacenckie,, - opłaty za wyłącznie działek z produkcji rolnej., W ocenie...
umorzenia opłaty rocznej na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oddala skargę. Skarżąca spółka [...] Sp. z o.o. pismem z dnia 24 kwietnia 2015 r. wezwała...

II OW 48/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-13

, scalenie i podział, wywłaszczenie, zwrot wywłaszczonej nieruchomości, oddanie nieruchomości w trwały zarząd, ustalenie opłat adiacenckich - zastosowano...

IV SA/Po 138/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-06-13

opłaty adiacenckiej' przesyła akta sprawy nr [...] Przekazane Sądowi akta nie zawierały wniosku inicjującego postępowanie, jednak zawierały postanowienia: Wójta Gminy...

IV SA/Po 201/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-08-19

sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, który to operat stał się podstawą ustalenia opłaty adiacenckiej, wydane z naruszeniem przepisów postępowania (art. 7, art. 77 §...
, iż rzeczoznawca szacujący nieruchomość w celu określenia jej wartości a w konsekwencji ustalenia opłaty dokonał właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania...

II OW 51/08 - Postanowienie NSA z 2009-06-05

o podział nieruchomości, scalenie i podział, wywłaszczenie, zwrot wywłaszczonej nieruchomości, oddanie nieruchomości w trwały zarząd, ustalenie opłat adiacenckich...