Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Bd 1180/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2023-05-04

w drodze uchwał wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich oraz utrzymania zasadniczej treści podstawy materialnoprawnej podlegającej konkretyzacji w drodze uchwał...
przepisu od uchylenia normy prawnej, upoważniającej rady gmin do ustalania w drodze uchwał wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich. Norma prawna nie została uchylona...

I OSK 1610/10 - Wyrok NSA z 2011-03-11

się w sprawach ze stosunku służby do przepisów prawa pracy, zapadł w zupełnie odmiennej sprawie, bo związanej z opłatą adiacencką., Jako zarzuty prawnomaterialne...