Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Wa 650/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-09

Sprawa ze skargi W. W. na Wójta Gminy O. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2007 r. sygn. akt I SA/Wa 1423/06 postanawia 1. odrzucić skargę; 2. odmówić przyznania prawa pomocy.

II SA/Bd 702/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-11-19

p.p.s.a.). Z kolei prawo pomocy w zakresie częściowym (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.) polega na zwolnieniu tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tyko od wydatków...
albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Następuje w sytuacji, jeżeli osoba...

III SA/Kr 911/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-28

, na wodę i kanalizację 66,98 zł, na ratę opłaty adiacenckiej 104,20 zł. W konsekwencji wydatki te pochłaniają miesięcznie 1044,64 zł. Skarżący oświadczył, że pozostałą kwotę...
in fine ppsa). Oczywiście pod warunkiem, uprzedniego złożenia oświadczenia, którym strona wykaże, że nie jest wstanie ponieść opłat za jego czynności w postępowaniu...