Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Symbol

II SA/Bd 1191/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-01-08

na prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie cięcia, formowania i wykańczania kamieni, albo - przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania., W uzasadnieniu...
właścicielom ww. nieruchomości, wstrzymania użytkowania terenu polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej - cięcia i szlifowania kamienia, jako działalności...

II SA/Łd 932/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-09-03

działalności gospodarczej w zakresie transportu ciężarowego z wykorzystaniem infrastruktury technicznej, w tym w szczególności parkowania na terenie działki samochodów...
, ze skargi B.L. toczyła się przed Sądem Rejonowym w Zgierzu i Sądem Okręgowym w Łodzi sprawa przeciwko A.Ś. - K. (prowadzącej działalność gospodarczą na terenie będącym...

II SA/Łd 731/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-01-10

[...], obręb [...], poprzez powstrzymanie się od parkowania oraz wjazdu na teren działki samochodów transportu ciężarowego, służących do prowadzenia działalności gospodarczej...
[...] w szczególności poprzez powstrzymanie się od parkowania oraz wjeżdżania na teren działki samochodów transportu ciężarowego, służących prowadzonej działalności gospodarczej...

II SA/Łd 60/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-22

na ograniczeniu swobody działalności gospodarczej poprzez ustanowienie zakazu wykonywania konkretnej działalności gospodarczej, niewydanego w zakresie i na podstawie ustaw;, 2. art...
na niej działalności z zakresu gospodarowania odpadami. Skarżąca prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności...

II SA/Sz 1092/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-11-08

futerkowych, w tym: norek, lisów, jenotów, tchórzy, szynszyli, nutrii i królików, i laboratoryjnych i tym samym niedozwolone ograniczenie swobody działalności gospodarczej...
i warunki zabudowy terenu, nie zaś wprowadzić zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej;, - art. 15 ust. 2 pkt 6 u.p.z.p. poprzez wprowadzenie w planie zakazu...

II SA/Bd 366/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-06-12

w miejscowości [...], obręb geodezyjny [...]: -wstrzymania użytkowania terenu, polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie cięcia, formowania...
. odmówił nakazania właścicielom ww. działek, wstrzymania użytkowania terenu, polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej - cięciu, formowaniu i wykańczaniu...

II OSK 2639/16 - Wyrok NSA z 2018-10-18

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy C. w części wsi M.;, 2. zaprzestać udostępnienia nieruchomości na prowadzenie działalności gospodarczej...
działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.) oraz art. 23 § 1 i § 4 pkt 1 u.p.e.a. utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie., W uzasadnieniu...

II OSK 2206/18 - Wyrok NSA z 2021-05-11

prowadzenia działalności gospodarczej przez S. K. (przedsiębiorca) prowadzącego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowego '[...]', na działce ewidencyjnej nr [...] o pow...
przy ul. [...] w [...]., W uzasadnieniu w/w decyzji organ I instancji wyjaśnił, że wszystkie rodzaje działalności gospodarczej, w tym handel i obróbka drewna, handel...

II OSK 522/10 - Wyrok NSA z 2010-05-19

jej interes prawny gwarantowany konstytucyjną zasadą wolności gospodarczej w zakresie prowadzenia działalności telekomunikacyjnej, wprowadzając ograniczenie tej działalności...
działalności gospodarczej w określonym zakresie, nie ma legitymacji materialno-prawnej do wniesienia skargi w niniejszej sprawie. Nie statuuje interesu prawnego skarżącej art. 6 ust...

IV SA/Po 493/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-06

. w związku z prowadzoną na ich nieruchomości działalnością gospodarczą w postaci warsztatu mechaniki pojazdowej., W uzasadnieniu organ wskazał, iż na nieruchomości oznaczonej...
. działalność gospodarcza pod nazwą Mechanika Pojazdowa Blacharstwo, Ślusarstwo, Auto Handel. Dalej organ wskazał, iż działalność gospodarcza prowadzona jest z wykorzystaniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100