Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X

II SAB/Po 14/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-03-30

nie był złożony w trybie dostępu do informacji publicznej a w trybie kpa. W piśmie z 27.02.2017r. Skarżąca wskazała, że jej zdaniem Agencja winna jej udostępnić dokumenty...
w trybie dostępu do informacji publicznej, sąd działając w granicach sprawy nie mógł się więc odnieść do ewentualnej bezczynności Agencji w tym zakresie. Byłoby...

II SA/Łd 589/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-18

nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej; za dostęp do drogi publicznej uważa...
. projektowane działki nr 1401/4, 1401/5, 1401/6, 1401/7, 1401/8, 1401/9, 1401/10 i 1401/11 nie będą miały dostępu do drogi publicznej. Jak już wskazano, projektowana działka...

II SA/Po 691/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-10-14

musi być prawomocne. Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej, przy czym za dostęp do drogi...
dostępu do drogi publicznej ma polegać na ustanowieniu służebności, podziału nieruchomości dokonuje się pod warunkiem, że przy zbywaniu działek wydzielonych decyzją...

I SA/Po 363/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-07-05

bezpośredni dostęp do drogi publicznej:, 1) myjnia - działka nr [...], [...] - bezpośredni dostęp do ul. [...],, 2) budynek magazynowy (meblowy) - działka nr [...] - dostęp...
jest właścicielem całego dzielonego terenu,, b) wszystkie nowo wydzielone działki będą posiadać dostęp do drogi publicznej, a w szczególności działki wydzielone z działki...

I OSK 887/10 - Wyrok NSA z 2011-04-08

w przepisach (np. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zm. - przewiduje wprost, że podmiotowi...
, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności...

II SA/Łd 853/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-11

: przeznaczenia, kształtu i dostępu do drogi publicznej. Nie przedstawiono w nim również informacji, które z nieruchomości przyjętych do porównania posiadają ustanowione...
źródła informacji publicznej. Informacje w nich zawarte nie są jawne, a w konsekwencji objęte są tajemnicą zawodową rzeczoznawcy majątkowego. Katalog możliwych sytuacji...

II SA/Łd 657/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-12-05

sąsiedniej ozn. nr ew. 503. Nieruchomość ta w chwili weryfikowanego podziału stanowiła jedną działkę ewidencyjną i posiadała dostęp bezpośrednio do drogi publicznej...
- drogi powiatowej ozn. symbolem 5KP (działka nr ew. 410). Dla nieruchomości tej nie istniała konieczność zapewnienia dostępu do drogi publicznej poprzez nieruchomość dzieloną...

II SA/Po 312/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-08-13

decyzji nie zagwarantowano wszystkim nieruchomościom dostępu do drogi publicznej oraz zakwestionowano fakt uznania planowanej inwestycji za inwestycję w zakresie drogi...
lokalizacji drogi części gospodarstwa skarżących. W przedmiotowej sprawie ich interes prawny wynika więc z konieczności zapewnienia im dostępu do drogi publicznej. Mając...

I OSK 229/13 - Wyrok NSA z 2014-09-10

dróg publicznych, które służą zarówno mieszkańcom wybudowanych tam osiedli, jak i ogółowi użytkowników, są drogami publicznymi. Poprzez istnienie otwartego dostępu...
właścicieli poszczególnych działek. Co istotne, może być ono także warunkiem dokonania podziału - zapewnienie dostępu do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności...

II SA/Wr 821/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-03-17

, poprzez pozbawienie ich możliwości samodzielnego i bezpośredniego dostępu do drogi publicznej i jest przejawem wyłącznie konfliktu sąsiedzkiego. Podnieśli, że poprawa...
ta mogła poprawić zagospodarowanie jedynie należącej do nich nieruchomości poprzez umożliwienie bezpośredniego dostępu przez nią do drogi publicznej, zarzucili organowi...
1   Następne >   +2   +5   +10   20